Der er reageret på problem

13-01-2018

Debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

To kriterier for udligningen mellem landets kommuner har fyldt meget i debatten siden efteråret. Ikke mindst i Nordjylland.

For i Danmarks Statistiks uddannelsesstatistik har der manglet oplysninger om, hvilken uddannelse udlændinge har med fra deres hjemland. Vi kan i dag se, at det kan være til fordel for kommuner, hvor der bor mange veluddannede udlændinge.

Debatten har fundet sted, mens regeringens Finansieringsudvalg har arbejdet på en rapport med forslag til, hvordan udligningen kan ændres.

Jeg har holdt mig i baggrunden for at skabe ro om det faglige arbejde forud for de politiske forhandlinger. Men jeg vil gerne slå fast, at jeg, mit ministerium og Finansieringsudvalget selvfølgelig har reageret på den viden, vi har fået.

Ministeriet har i sommer og årene før udmeldt tilskud og udligning efter de regler, der er, og efter den kendte statistik.

Her benytter ministeriet de officielle tal, der kan hentes hos det uafhængige Danmarks Statistik. Det kræver loven nemlig. Og det er helt efter planen, at vi snart kommer med et oplæg til at justere udligningen, hvor vi samtidig vil løse problemet med tal for udlændinges uddannelse.

Udligningssystemet blev senest ændret i 2012. Her viste det samlede indeks med kriterier god sammenhæng med kommunernes udgifter.

Men i 2014 blev Økonomiog Indenrigsministeriet kontaktet af Lemvig Kommune.

Kommunen pegede på, at alle, der kom til Danmark for at arbejde eller uddanne sig, i statistikken blev skrevet ind med " uoplyst uddannelsesniveau".

Selv om der mellem udlændinge var forskere, der formentlig søgte mod de store byer.

Ønsket fra Lemvig blev opfyldt: Finansieringsudvalget tog emnet op.

Men udvalget har arbejdet med at justere udligningen i sin helhed. For man kan ikke kun dreje på én knap i systemet, uden at det påvirker resten.

I efteråret 2017 har Danmarks Statistik opdateret sin statistik.

Det tyder på, at grundlaget for kriterierne er blevet skævt. Også selv om de nye tal bygger på et usikkert grundlag: En spørgeskemaundersøgelse, hvor 37 procent har svaret, og hvor det handler om de interviewede udlændinges egen opfattelse af deres uddannelse.

Snart afleverer Finansieringsudvalget sin rapport. Her forventer jeg at kunne læse en vurdering af, hvad den nye statistik betyder. Derefter skal der være politiske forhandlinger om, hvilke følger det skal have for udligningen fra 2019.

Nordjyske er ikke kun optaget af fremtiden. Avisen har bedt om aktindsigt i materiale, der indgår i Finansieringsudvalgets arbejde. Jeg er stor tilhænger af åbenhed. Men det betyder ikke, at jeg vil give aktindsigt i alt. For eksempel ikke i et arbejde med at forberede ny lovgivning.

De dokumenter, som Nordjyske vil se, er tilvejebragt til et aktuelt projekt om ny lovgivning og er derfor undtaget fra aktindsigt både efter gamle og nye regler.

Men når Finansieringsudvalgets rapport snart kommer, kan alle læse mere om dets arbejde. Ikke bare med tal for udlændinges uddannelsesniveau, men hele udligningssystemet.