Myndighederne skal kigges i kortene

28-10-2018

Debatindlæg i Jyllands-Posten

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille og innovationsminister Sophie Løhde

 

Din seneste kontakt med det offentlige har formentlig været via internettet. Måske var det, da du læste post fra kommunen som digital post, eller da du rettede din forskudsopgørelse på skat.dk. For det er ofte via internettet, at borgerne i dag har kontakt til det offentlige.

Det har gjort hverdagen nemmere for mange danskere.

I Danmark er vi i front, når det kommer til digitalisering i den offentlige sektor, og det skal vi fortsat være. Derfor har regeringen lanceret "Digital service i verdensklasse", som er en delreform under sammenhængsreformen. Den skal sikre, at vi bruger de muligheder, som digitaliseringen giver os, for at levere god service til borgerne.

Men også at vi tager hånd om de udfordringer, som følger med.

En af udfordringerne er at sikre, at borgerne fortsat har tillid til de offentlige myndigheders brug af data. I 2017 viste tal fra Danmarks Statistik, at 83 pct. af danskerne i nogen eller høj grad havde tillid til netop det. 37 pct. havde i høj grad tillid. Danskerne har altså allerede en grundlæggende tillid til, at myndighederne håndterer deres oplysninger sikkert og ansvarligt.

Men den tillid skal styrkes, hvis vi skal udvikle vores offentlige sektor.

Som en del af digital service i verdensklasse vil regeringen gøre det nemmere for borgerne at se, hvilke oplysninger myndighederne har om dem. Konkret vil vi sikre, at der bliver udviklet et "Mit overblik" på borger. dk, der samler de vigtigste sager og oplysninger om den enkelte borger på ét sted.

Det sikrer gennemsigtighed og giver borgerne mulighed for at kigge myndighederne i kortene.

Det er regeringens ønske, at borgerne på sigt også skal kunne se, hvilke myndigheder der har tilgået deres oplysninger. Regeringen vil derfor undersøge, om det er muligt at stille krav om logning i systemer med personfølsomme oplysninger, så borgerne kan få indblik i, om uvedkommende har haft adgang til deres oplysninger.

Det skal også være mere gennemsigtigt, hvilke oplysninger myndighederne deler med andre myndigheder. Og borgerne skal i højere grad kunne give samtykke til, hvordan det sker. Regeringen vil også nedsætte et dataetisk råd og undersøge muligheden for, at borgerne kan kræve oplysninger, som myndighederne ligger inde med, slettet.

Disse og flere andre initiativer skal føre til, at 90 pct. af borgerne inden 2024 har tillid til det offentliges behandling af data, og 60 pct. har høj tillid. Og vigtigst: at vi fortsat har en digital service i verdensklasse.