Det er absurd at straffe danskerne for at spare op

13-09-2018

Debatindlæg i Børsen

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

Misundelse er en helt og aldeles grim ting. Og når misundelsen manifesterer sig som forslag om nye skatter, kan det ikke blive meget grimmere.

Det seneste påfund i rækken er fra Socialistisk Folkeparti, der - som det senest fremgik i Børsen 7. september - vil indføre en form for formueskat. Partiformand Pia Olsen Dyhr har om forslaget sagt, at "selvfølgelig skal de, der har formuer, også bidrage til fællesskabets kasse, og ikke kun dem, der går på arbejde".

Men mon SF overhovedet har forstået koblingen mellem det at gå på arbejde og det at spare op? Det er slet og ret de samme penge fra de samme mennesker, SF vil beskatte ad flere omgange: Én gang som indkomstskat, og så igen når man for eksempel har betalt lånet på sit hus af. Det er absurd.

SF'erne er normalt glade for at henvise til Thomas Pikettys forskning, der har vist en markant stigning i indkomst- og formueuligheden i USA. Det er også i orden, hvis man vil føre fordelingspolitik i USA. Men så vil jeg foreslå, at man etablerer sig som folkesocialist derovre.

Herhjemme er der ingen tegn på amerikanske tilstande. Tværtimod. Den ene pct. af befolkningen med de største formuer har ikke en meget større andel af de samlede formuer i dag end for 20 år siden. Det viser en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Det ligger mig meget på sinde, at danskerne får lov til at beholde flere af deres egne penge. Så det glæder mig, at danskernes kapitalindkomster er steget støt gennem de seneste 20 år, hvor vi har haft faldende renteudgifter. Det kommer helt almindelige danskere til gode. Folk der køber hus, bil, stifter familie og betaler af på et SU-lån.

Regeringen ønsker ikke at straffe mennesker, der sparer op. Derfor har vi sammen med DF i år gennemført en skattereform, der sænker skatten på arbejde og pensionsindbetalinger med 5 mia. kr. Politikerne skal ikke tage modet fra folk, der ønsker at købe hus eller lægge penge til side til pensionisttilværelsen. Selvom det øjensynligt optager venstrefløjen.