Jeg blander mig ikke i Kertemindes skolestruktur

05-09-2018

Debatindlæg i Fyens Stiftstidende

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

 

I en kommentar i Fyens Stiftstidende den 31. august prøver avisens lokalredaktør Peter Ammitzbøll at spille mig og min LA-ministerkollega Merete Riisager ud mod hinanden. Han antyder nemlig, at jeg er uenig med undervisningsministeren i, at lokale skoler er en god ting. Det er helt forkert.

 

Jeg har blot stilfærdigt spurgt Kertemindes borgmester Kasper Olesen om, hvorfor kommunens udgifter til skoler er højere end gennemsnittet. Det har jeg gjort, fordi kommunen har søgt om at få del i de særtilskud, der uddeles til særligt vanskeligt stillede kommuner.

 

Lignende spørgsmål til økonomien og styringen har jeg stillet til alle de borgmestre, der har været forbi mit kontor for at få del i pengene.

 

At jeg spørger ind til Kertemindes udgifter til skoler siger intet om min holdning til Kerteminde Kommunes beslutning om at bevare skoler i Hindsholm og Marslev. Og det siger slet ikke noget om min holdning til, hvorvidt kommunerne skal nedlægge skoler generelt set.

 

For at nedlægge skoler er bestemt ikke altid det optimale. I områder, hvor der bor meget få, kan det selvfølgelig give mening. Men vi har nogle steder set lukninger føre til, at der i stedet bliver oprettet en friskole. Det kan være fint i sig selv, men kommunen sparer måske så ikke det, den regnede med.  Andre steder er det lykkedes at drive skolerne mere effektivt ved at lave fælles ledelse. Alt i alt er det lokalt, at den bedste løsning skal findes. Men jeg synes, at man altid skal se på, om man kan gøre tingene på en smartere måde og få mest muligt ud af skattekronerne. Og det bør man gøre, uanset om man får særtilskud eller ej.

 

Når Kerteminde ikke får særtilskud, har det intet at gøre med mit spørgsmål til borgmesteren. Det handler om, at kommunen ikke opfylder kriterierne for at være vanskeligt stillet. For de tider, hvor lukningen af Lindøværftet drænede kommunekassen, er forbi, og kommunen er i en god udvikling. Det synes jeg, man skal glæde sig over i Kerteminde i stedet for at opfinde falske konflikter mellem ministre.