Mette, hvad vil du egentlig?

19-09-2018

Debatindlæg i B.T.

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Partierne i rød blok bruger hovedparten af tiden på at pege på forskellige statsministerkandidater.

Når der så en gang imellem bliver tid til at tale politik, ja, så skydes der på blå blok med ubegrundede påstande og myter om, at ligheden bliver eroderet i Danmark.

Det er et skævt og til lejligheden forvredet billede. Ligheden er og forbliver stærk i Danmark, og mange tal og analyser dokumenterer det udsagn. Men det, der for alvor bekymrer mig, er, at vi ikke kan få svar på, hvor det største parti i rød blok står i fordelingsdebatten.

Både Socialdemokratiet og SF har i forbindelse med deres sommergruppemøder i august annonceret, at de vil gå til kamp mod ulighed. Så jeg frygter, at Socialdemokratiet sammen med resten af rød blok er villig til at sætte de gode resultater over styr under påskud af, at ligheden er udfordret i Danmark.

Vi kan ikke få et klart svar på, hvad Socialdemokratiet vil gøre med integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, hvis de vinder et kommende folketingsvalg. Hvis Socialdemokratiets plan er at købe de andre partier i rød blok med en afskaffelse af integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, så bør vælgerne vide det før et valg. Og vælgerne bør også kende konsekvenserne.

Konsekvenserne vil blandt andet være et generøst indkomsthop til mange indvandrere, der ikke deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Det, synes jeg, ikke er rimeligt, men det politiske synspunkt er sådant set fair nok. Men i givet fald bør man stå ved det, og vælgerne bør vide, at det er konsekvensen, hvis man får en rød regering.

Vælgerne bør også vide, at generøse ydelser kan fjerne fundamentet for de markante resultater på beskæftigelses-og integrationsområdet, som er præsteret siden 2015.

Mange gange bliver ydelsesnedsættelser koblet til fattigdom. Men det er ikke rigtigt, at vi har udbredt økonomisk fattigdom i Danmark, eller at fattigdommen stiger. Den såkaldte lavindkomstgruppe er vokset, men udviklingen skyldes ikke fattigdom.

En forklaring er, at flere tager en uddannelse. Det tillader jeg mig at glæde mig over. Det er mennesker, der accepterer en lav indkomst i en periode med forventning om en højere indkomst på længere sigt. Det er ikke tegn på fattigdom, snarere det modsatte.

Samtidig er der flere udlændinge i Danmark. Flygtningestrømmen og indvandringen fra især ikke-vestlige lande har tidligere i en periode været ude af kontrol.

I 2016 udgjorde personer med ikke-vestlig baggrund alene godt en tredjedel af lavindkomstgruppen.

Med integrationsydelse og kontanthjælpsloftet har regeringen tegnet vejen til arbejdsmarkedet og integration tydeligt op. Det er rigtigt, at initiativerne også øger lavindkomstgruppen for især indvandrere og efterkommere.

Det ændrer ikke på, at de danske ydelser er helt rimelige.

Jeg synes, at vælgerne fortjener svar på, hvor Socialdemokratiet står. Vil man kaste sig i armene på resten af rød blok og tage del i deres snævre og unuancerede fokus på fattigdom og dele ydelsesforhøjelser rundhåndet ud? Og hvordan hænger det i givet fald sammen med den stramme udlændingepolitik, Socialdemokratiet slår sig op på at føre? Vi ved jo, at ni ud af ti ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp, har ikke-vestlig baggrund.

Det er da et klart symptom på årtiers fejlslagen integrationspolitik, som regeringen er i gang med at ændre på. Blandt andet med lavere ydelser. Lad os få et klart svar. Vil Socialdemokratiet forhøje ydelserne igen - ja eller nej?