Bedre hjælp mod vold

27-12-2019

Debatindlæg i Information af social- og indenrigsminister Astrid Krag

I dag er vi ikke gode nok til at hjælpe de tusindvis af mennesker, som årligt enten bliver udsat for vold i nære relationer eller selv udøver vold. Sine Gregersen beskrev problemerne i sit debatindlæg her i Information den 25. november: Der er langt flere voldsudsatte, end der er plads til på krisecentrene og i de ambulante tilbud. Og der er alt for lange ventelister til voldsudøvere, der ønsker at bryde med volden.

Det gør vi nu noget ved med finansloven, der med rette er blevet omtalt som et historisk løft af voldsområdet.

I mine samtaler på landets krisecentre over årene har jeg talt med kvinder, hvor mændene har forvandlet sig fra kærlige til modbydelige. Jeg har mødt kvinder, som gennem vold og social kontrol fik deres selvværd nedbrudt.

Jeg har mødt kvinder, som godt vidste, at volden var helt forkert. Men som alligevel brugte mange kræfter på at skjule den. Og som ikke kunne overskue konsekvenserne af at forlade deres base, deres kærlighed, deres identitet. Disse kvinder vil vi hjælpe.

På finansloven afsætter vi til næste år 55 millioner kroner til flere pladser på krisecentre og psykologhjælp og fremover 75 millioner kroner årligt. Færre skal opleve, at der ikke er plads til dem, når de søger hjælp. Og med et tilbud om psykologhjælp får kvinder på krisecentrene bedre mulighed for at komme videre i deres liv.

Men vi ved også, at mange kvinder måske ikke har modet til at pakke tasken, vinke farvel til hverdagen og tage på krisecenter - eller måske slet ikke kan identificere sig med at komme sådan et sted. Dem hjælper vi ved at afsætte 48 millioner kroner over fire år til ambulante tilbud mod partnervold. Det er vigtigt, fordi vi på den måde både sætter tidligere ind og stopper voldsspiralen på flere måder.

Med finansloven er der afsat varige midler og dermed kommer vi videre end de midlertidige projekter. Det kommer til at gøre en forskel for de cirka 38.000 kvinder og 19.000 mænd, der hvert år er udsat for fysisk vold i nære relationer.

Det betyder meget for mig, at vi sikrer bedre hjælp og tager de her store skridt for at få bekæmpet partnervolden i hjemmet. For selv om de ofte har mistet troen på det selv, så er voldsudsatte værd at kæmpe for.