Alle børn skal være en del af fællesskabet. Derfor gør vi støtten til julehjælp permanent

03-12-2019

Debatindlæg i Kristeligt Dagblad af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Juletiden står for døren. For de fleste af os betyder det hygge med familien, julekagebagning, klippe-klistre, dejlig julemad og gaver. Men ikke alle børn og familier i Danmark har de muligheder.

I Danmark har vi nemlig udsatte familier, som ikke har luft i økonomien til julegaver og julemad, og som derfor må søge om julehjælp. Familier, der ikke har råd til at tage på sommerferie. Og som ikke har råd til at sende børnene til fodbold eller på spejdertur.

Vi ved fra VIVEs undersøgelse af afsavn, at der findes familier, der lider sociale og materielle afsavn, fordi pengene er små.

Som socialminister har jeg mødt flere af de udsatte familier, der mærker afsavn.

Nogle af dem mødte jeg på en feriecamp på Langeland i sommer. Deltagerne på campen fortalte blandt andet om drømmen om at have et arbejde og en hverdag, hvor man ikke må planlægge hver en udgift ned i mindste detalje. Hvor en tandlægeregning ikke vælter hele månedsbudgettet.

Et udsat barn må ikke blive til en udsat voksen. Men det sker for ofte i dag.

Som social- og indenrigsminister møder jeg mange socialt udsatte: hjemløse, stofmisbrugere og voldsramte. Det slår mig, hvor ofte de sociale problemer har rødder i en barndom med svigt, afsavn, misbrug og lignende.

Derfor skal vi bryde de negative mønstre, gøre velfærdssamfundet stærkere og dermed forebygge udsathed. Mens vi arbejder på det, skal vi skærme børnene langt bedre mod konsekvenserne af deres forældres udsathed.

Derfor er jeg glad for, at en bred kreds af Folketingets partier netop er blevet enig om at gøre støtten til julehjælp permanent i aftalen om reserven på socialområdet. Så flere børn i udsatte familier kan få juleaftener med god mad og gaver, som de kan mindes med glæde.

Vi gør også støtten til sommerferiehjælp permanent. Sommerferiehjælpen skal gå til familier, der for eksempel er præget af misbrugsproblemer og psykisk sårbarhed. Familier, der ikke har mulighed for og overskud til at holde ferie.

Med sommerferiehjælpen kan vi give flere børn i udsatte familier et pusterum fra hverdagen og gode sommerminder at tage med til klassen efter ferien.

Jeg tror på, at jule- og sommerferiehjælp virkelig vil gøre en forskel for de alt for mange børn, der lider afsavn og står uden for fællesskabet, fordi de vokser op i familier med sociale og økonomiske problemer.

Af samme årsager sætter vi også flere penge af til at udbrede fritidspas over hele landet. I dag er det kun lidt over halvdelen af landets kommuner, der giver støtte til, at udsatte børn kan gå til fritidsaktiviteter. En ”luksus”, som udsatte familier ofte vælger fra.

Børns sociale baggrund skal ikke være afgørende for, om de kan være en del af det stærke fællesskab, som der kan være i en fodboldboldklub eller en teatertrup.

Med 22 millioner kroner kan kommunerne nu støtte børn fra endnu flere udsatte familier, så de kan komme til fritidsaktiviteter med vennerne. Pengene kan blandt andet gå til kontingent og udstyr, som udsatte familier ofte har svært ved at få råd til.

At børns muligheder afgøres ved fødslen er en af de største uretfærdigheder i vores samfund. Og det her er vigtige skridt, hvis vi skal bekæmpe de mønstre, der fastholder børn og unge i et liv med dårlige muligheder og fremtidsudsigter.