Vold giver ar på krop og sjæl

13-12-2019

Debatindlæg i Avisen Danmark af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Vold giver ar på krop og sjæl. Derfor har vi i finansloven foretaget et historisk løft af voldsområdet, som kommer til at gøre en forskel for de tusinder af kvinder og mænd, der hvert år bliver udsat for vold i nære relationer. Vi hjælper også dem, der bliver udsat for psykisk vold.

Færre skal opleve, at der ikke er plads til dem, når de søger hjælp. Og med et tilbud om psykologhjælp får kvinder på krisecentrene bedre mulighed for at bearbejde deres oplevelser og komme videre med livet. Med finansloven er der afsat 75 millioner kroner i varige midler til krisecentrene, og dermed kommer vi videre end de midlertidige projekter.

Og det er tiltrængt efter mange års borgerlige besparelser på velfærden.

For er der noget, der har brændt sig fast i mit hjerte og min hukommelse, er det mine samtaler på landets krisecentre.

Jeg har talt med kvinder, hvor mændene har forvandlet sig fra omsorgsfulde og kærlige til kontrollerende og modbydelige.

Jeg har mødt kvinder, som gennem vold og kontrol fik deres selvværd nedbrudt. Til sidst syntes de, at de nærmest fortjente volden.

Jeg har mødt kvinder, som godt vidste, at volden var helt forkert. Men som alligevel brugte store kræfter på at skjule det. Og som ikke kunne overskue konsekvenserne ved at forlade deres base, deres kærlighed, deres identitet. Disse kvinder får nu hjælp.

Men vi ved også, at mange kvinder slet ikke kan se sig selv på et krisecenter. Dem hjælper vi ved at afsætte i alt 48 millioner kroner over fire år til ambulante tilbud mod partnervold. Netop ambulante tilbud som rådgivning til både kvinder, mænd og voldsudøvere tror jeg, at vi skal have mange flere af i fremtiden. For det er vigtigt, at vi både sætter tidligere ind og stopper voldsspiralen på flere måder.

Det betyder meget for mig, at vi sikrer bedre hjælp og tager de her store skridt for at få bekæmpet partnervolden i hjemmet. For vold er aldrig i orden.