Husk at faktatjekke, når I skriver om ulighed, Politiken

26-01-2019

Debatindlæg i Politiken

Af økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA)

 

Vi burde kunne stole på, hvad vi læser i Politiken. Avisen er jo blevet grundlagt i 1884 som 'Organet for den højeste oplysning i det danske folk'. Det afspejlede sig dog ikke i avisens leder mandag 21. januar.

Her påstår skribenten, Per Michael Jespersen, at Danmark tilhører gruppen af OECD-lande med størst ulighed i formuer, "selv når man tager arbejdsmarkedspensionerne med i regnestykket". Men påstanden er taget ud af det blå.

Der findes ingen samlede OECD-opgørelser over formueforskelle, der medregner pensionsformuer.

Det ville have klædt lederskribenten at lave et faktatjek af sin påstand. Det kan let gøres ved at slå op i Økonomi-og Indenrigsministeriets publikation 'Fordeling og Incitamenter 2018'. Her bliver myten om, at formueforskellene i Danmark er blandt de højeste i verden, skudt ned.

Først og fremmest fordi husholdningernes pensionsformuer ikke indgår i OECD's opgørelse. Hvis man regner pensionsformuen med, vil det bidrage til at reducere formueforskellene i Danmark markant. OECD har dog ikke data for de øvrige lande, der skal til for at give et billede af, hvordan landene ville placere sig, hvis pensionerne var med. Derfor er det umuligt at sige, om Danmark så ville ligge i toppen eller i bunden af statistikkerne over formueforskelle.

Baggrunden for de udokumenterede påstande i Politiken er en række forslag, SF har præsenteret i forbindelse med partiets 60 års-fødselsdag.

De handler om højere skatter på kapital-og aktieindkomster, arveafgifter og en ny skat på formuer over 5 millioner kroner.

Min holdning til det skal ingen være i tvivl om: Vi skal ikke straffe mennesker, der sparer op og investerer deres penge.

Tværtimod skal skatterne ned, og jeg glæder mig over, at der i denne valgperiode er fjernet og lempet skatter og afgifter for knap 22 mia. kr. De skal ikke erstattes af nye skatter.

Hvis vi ser på danskernes indkomster, er billedet tydeligt: Danmark er et af de mest lige lande i verden.

Så i stedet for at lade det handle om tal synes jeg, vi skal diskutere politik, og hvilket samfund vi ønsker os. Her kan jeg konstatere, at Politikens lederskribent er enig i SF's skattepolitik på det lange stræk. Jeg er uenig, for jeg mener, det skal kunne betale sig at yde en ekstra indsats og tjene penge. Men her fra skal lyde et stort tillykke med fødselsdagen til SF!