Hjælp kvinder ud af prostitution

25-11-2019

Debatindlæg i Information af social- og indenrigsminister Astrid Krag

I en leder i Information kalder Mette-Line Thorup det et »tilbageskridt for sexarbejdere«, at jeg har valgt at lukke den tidligere borgerlige regerings arbejdsgruppe om prostitution.

Hun bebrejder regeringen for ikke at tilbyde exitstrategier for mennesker i prostitution. Men vi har netop indgået en bred aftale, hvor vi både sætter midler af til en exitpakke, mere rådgivning og bedre trivsel for de udsatte kvinder i branchen.

Jeg lukkede arbejdsgruppen, fordi dens fokus var forkert. Gruppen skulle blandt andet se på normalisering af prostitution og dermed mulighederne for at ligestille den med almindelige fag som tømrer eller skolelærer. Men det er en underlig forskønnelse af en brutal branche.

Prostitution er i sin grundform rå udnyttelse af kvinder, som oftest er der af nød og ikke af lyst. Det er ikke tilfældigt, at 'den lykkelige luder' altid bliver omtalt i ental.

Alt for mange kvinder kæmper med en lang række sociale problemer, når de træder ind i branchen - blot for at pådrage sig flere ar på krop og sjæl. Mange bliver ofre for vold og voldtægt fra kunder og bagmænd. Vi ser kvinder med fysiske, varige skader, dyb gæld, misbrug af alkohol eller stoffer, og listen kan fortsættes.

I lande som Tyskland, Holland og New Zealand, der er gået normaliseringens vej, ser vi, at de samme problemer består.

Informations lederskribent mener så, at jeg burde tage konsekvensen af mine holdninger og helt få kriminaliseret købesex. Men erfaringer fra blandt andet Sverige viser, at dette heller ikke løser kvindernes problemer.

Selv efter 20 års forbud er der på ingen måde gjort op med den svenske sexhandel. Nu foregår den blot i det skjulte og ofte med skruppelløse kriminelle bagmænd i kulissen. Kvindernes kontakt med kunderne vil blive mere risikofyldt, og muligheden for at skride ind med hjælp og støtte vil blive vanskeliggjort. Et forbud vil blot mørklægge området yderligere.

Jeg mener, at flere skal have hjælp til at forlade prostitution. Derfor har vi prioriteret exitpakken i vores nye aftale, hvor vi desuden får et større fokus på menneskehandel og et bredere vidensgrundlag om prostitution. Det er der behov for.