Ingen snuptagsløsning kan løfte handicapområdet

04-11-2019

Handicapområdet er ikke ramt af politisk dødvande. Vi skal til at løfte hele området, men vi må tænke os om, før vi igangsætter strukturelle ændringer.

****** Indlæg i Altinget af social- og indenrigsminister Astrid Krag ******

RUC-forsker Emil Sjøberg Falster skriver i Altinget 29. oktober, at handicapområdet er ramt af politisk dødvande.

Han efterlyser politiske tiltag, så mennesker med handicap får den rigtige hjælp. Utålmodigheden er helt forståelig, og jeg er glad for, at der kommer opmærksomhed om problemerne. Handicapområdet skal løftes.

Som minister har jeg været i kontakt med mennesker med handicap og pårørende, der oplever det som en kamp at få den rigtige hjælp. Sådan skal det ikke være. Har man et handicap, eller er man pårørende, skal vores fællesskab stå klar med den rigtige støtte.

Organisationer på handicapområdet har gentagne gange advaret mod en stigende afspecialisering siden VKO's kommunalreform fra 2007. Mange med handicap får ikke den rigtige støtte, lyder advarslen.

Den kritik lytter jeg meget til. Og det undrer mig i øvrigt, at man ikke politisk har taget opråbene mere alvorligt før.

Ingen forhastede løsninger

Allerede inden valget foreslog Socialdemokratiet at sikre den nødvendige specialisering på handicapområdet ved at lade sig inspirere af sundhedsområdets planlægning.

Som det første vil vi i samarbejde med aktører og institutioner skabe et nationalt overblik over det specialiserede socialområde. Derefter vil vi lægge en plan, der sikrer den nødvendige specialisering og kvalitet i indsatserne for mennesker med handicap.

Det ville være sjovere som politiker at have en snuptagsløsning klar, der kunne løse alle problemer. Men vi må tænke os grundigt om, før vi sætter eventuelle større strukturelle ændringer i gang.

Vi må ikke gøre som for eksempel Venstre, Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Op til valget lavede partierne et forhastet forslag til en sundhedsreform, der i den grad gamblede med specialiseringen og hjælpen til mennesker med handicap.

Vi har derimod brug for at løfte hele handicapområdet. Vi ved, at mange med handicap oplever dårlig livskvalitet. Det problem kalder på politisk handling.

Står ikke i politisk dødvande

Regeringen har allerede taget de første skridt på handicapområdet. I økonomiaftalen har vi indført rimelig individuel tilpasning på daginstitutions- og skoleområdet, som handicaporganisationerne længe har efterlyst.

Vi har løftet den kommunale velfærd med 2,2 milliarder kroner. Det giver kommunerne mulighed for at prioritere handicapområdet. Og vi har med det kontante tilskud til fattige børnefamilier også hjulpet familier med handicap, der kom i klemme under de borgerliges kontanthjælpsloft.

Har vi løst alle problemer? Slet ikke.

Vi er først lige begyndt og har masser af opgaver foran os. For blot at nævne et par af de opgaver, som jeg har på lystavlen: styrket retssikkerhed, bedre overgange fra barn til voksen og som nævnt sikring af den nødvendige specialisering.

Vi er derfor slet ikke i et politisk dødvande. Vi er derimod på vej til at løfte hele handicapområdet i tæt samarbejde med organisationerne på området.