Astrid Krag: Sådan vil regeringen nedbringe antallet af ældre hjemløse

19-09-2019

Debatindlæg på Altinget.dk af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Samfundet har en voksende udfordring med ældre hjemløse. Det skal løses med en tidligere og mere helhedsorienteret indsats.

Det var blandede følelser, som jeg stod tilbage med, efter at jeg havde læst hjemløsetællingen 2019.

Færre unge er hjemløse – fantastisk – og en opbremsning i den samlede stigning i hjemløshed. Så langt, så godt.

Men jeg har alligevel svært ved at finde det store smil frem, når tallene samtidig viser flere midaldrende og ældre mennesker i hjemløshed. Og flere hjemløse veteraner.

Det er en falliterklæring for vores velfærdssamfund, hver gang et menneske ender på gaden. Nu efter ti år, hvor det er gået den forkerte vej, er det mere end på tide, at vi får bragt antallet af hjemløse ned.

Behov for ny tilgang

Og her er der al mulig grund til at zoome ind på de ældre aldersgrupper.

Når antallet af unge hjemløse falder, mens flere ældre ender på gaden, understreger det med al tydelighed behovet for en mere differentieret indsats.

Vi skal væk fra at tale om hjemløshed som én samlet betegnelse og i stedet blive bedre til at skræddersy indsatsen, så den passer til det enkelte menneske.

Det kræver en ny tilgang til socialområdet. Hvor vi går til problemet med unge hjemløse på én måde og de voksne hjemløse på en anden.

Mennesker, der har levet i hjemløshed i årevis, lever oftest med meget svære udfordringer. Og når man har sovet på gader og herberg i længere tid, er der mentalt meget langt til en tilværelse under eget tag.

Og problemerne er typisk ikke blevet færre, siden man endte som gadesover. Hverken når det kommer til psykisk sårbarhed, vold og trusler, økonomiske problemer eller tilsvarende.

Herberger skal være vejen videre

For gruppen her handler det blandt andet om at genvinde troen på, at livet har mere at byde på. Skabe ønsket om at komme ud af hjemløshed. Tænde håbet.

Mange i gruppen har brug for en massiv indsats og hjælp til for eksempel at komme ud af misbrug eller få behandling for psykiske traumer og svigt, som de måske har båret rundt på siden barndommen, og hvor det hårde liv på gaden kun har lagt mere til.

Her skal vi have et stærkere fokus på det hele menneske og de mange forskellige problemer, som udsatte mennesker typisk kæmper med.

Regeringen vil blandt andet styrke herbergerne, som især bruges flittigt af de ældre aldersgrupper. I stedet for at bruge herbergerne som en midlertidig løsning bliver nogle hjemløse boende i årevis. Derfor skal vi sørge for, at herbergerne er en vej videre.

Herbergerne skal også være en fremskudt indsats og indgangen til den hjælp, der skal pege videre i livet.

Indsatser skal ikke minde om brandslukning

En styrket indsats over for de ældre hjemløse må ikke betyde, at vi glemmer de unge. Hvis vi mere vedvarende skal nedbringe antallet af midaldrende og ældre hjemløse, skal vi blive bedre til at forebygge, at et udsat barn bliver en udsat ung, der bliver en udsat voksen.

Derfor skal vi væk fra indsatser, der har karakter af brandslukning, og i stedet tænke mere langsigtet. Det vil sige, at vi skal gribe ind, så snart vi kan se, at et barn står med problemer, som børn hverken kan eller skal løse selv, og hvor de ikke har ansvarlige voksne i deres liv, der kan hjælpe dem.

Det fokusskifte i socialpolitikken, som vi har talt om længe, hvor vi styrker den tidlige og forebyggende indsats, skal for alvor trædes igennem i alle vores socialpolitiske prioriteringer.

Danmark har lige nu en stærk økonomi, og flere kommer i arbejde. Det er nu, hvor vi oplever fremgang og en stigende velstand, at vi skal vise, hvad vi kan og vil som samfund. Intet ville vise det bedre end at hjælpe de ældre hjemløse til et mere værdigt liv.

Og samtidig på samfundsniveau få sikret en bedre socialpolitik, så vi ser langt færre falde gennem så mange masker i vores samfunds sikkerhedsnet, at de ender med en hverdag på gaden.