Børn skal have lige muligheder

10-09-2019

Debatindlæg i Sjællandske af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Svar på Brigitte Klintskov Jerkels (K) læserbrev i Sjællandske 06.09.2019:

I sidste uge landede regeringen sin første politiske aftale. En aftale, hvor vi giver en økonomisk håndsrækning til de knap 28.000 børn, der er hårdest ramt af den borgerlige regerings lave ydelser. Fordi ingen børn i Danmark skal vokse op i fattigdom.

Børn skal have trygge rammer i hjemmet og positive forbilleder i deres forældre.

Så vidt er jeg enig med Brigitte Klintskov Jerkel (K). Men de borgerliges tro på, at hvis blot man gør folk fattige nok, så skal de nok komme i beskæftigelse og ud af deres sociale problemer, holder ikke i virkeligheden.

For nogen er vejen til beskæftigelse meget lang og kræver en særlig social indsats.

De mennesker er ikke kommet tættere på arbejdsmarkedet ved indførelsen af kontanthjælpsloftet. Måske snarere tværtimod.

Som socialdemokrat tror jeg på, at mennesker som udgangspunkt ønsker at bidrage til fællesskabet. VIVE har sammen med Mary Fonden og Trygfonden netop udgivet en undersøgelse, som viser, at udsatte danskere først og fremmest ønsker sig en plads på arbejdsmarkedet.

De savner at kunne gøre nytte og bidrage til fællesskabet.

Vi ved, at mange børn, der vokser op i fattigdom, har dårligere fremtidsudsigter end andre børn. Flere står som voksne uden uddannelse og/ eller uden for arbejdsmarkedet, og bl. a.

derfor skal vi gøre op med børnefattigdommen. Derfor vil regeringen nedsætte en ydelseskommission, som skal sikre mere retfærdige ydelser, samtidig med at motivationen til at finde et arbejde bliver bibeholdt.

Børnene skal ikke holde for, mens vi venter på anbefalingerne fra ydelseskommissionen.

Det er derfor regeringen sammen med SF, Enhedslisten og Radikale har indført et midlertidigt børnetilskud, som skal hjælpe de fattigste børnefamilier nu og her, og som giver et særligt løft til enlige forsøger.

Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. Med det midlertidige børnetilskud har vi taget et første og vigtigt skridt i retning af at gøre Danmark til et bedre sted at være barn.