Hjælp til voldsudsatte børn

30-04-2020

Indlæg i Information af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Skub, rusketure og endda slag og spark. Det er hverdagen for alt for mange børn i Danmark.

Undersøgelser af omfanget af vold viser, at cirka hvert sjette barn i Danmark har været udsat for fysisk vold i hjemmet.

I Güray Babas indlæg i Information den 21. april kan man få det indtryk, at vi skulle have glemt minoritetsbørnene i den forbindelse. Hans opråb om minoritetsbørn er vigtigt, men kritikken af regeringens fokus rammer ved siden af.

I regeringen er vi optaget af at hjælpe de børn, der vokser op i voldelige hjem. Alle børn fortjener et trygt hjem med voksne, der passer på dem og giver dem kærlighed. Derfor vil vi anbringe flere børn tidligere og bedre.

Statsminister Mette Frederiksen (S) nævnte allerede problemstillingen i sin nytårstale, da hun lancerede regeringens arbejde for et system, der er mere på børnenes side. Hun sagde blandt andet: »Derfor må vi lægge berøringsangsten væk. Også over for andre kulturer. Nogle forældre kommer fra lande, hvor vold mod børn er tilladt. Det er det ikke i Danmark. I Danmark er det forbudt at slå sine børn. Og piger skal have samme frihed som drenge. Vi må træde i karakter som samfund.«

I dag tyder meget på, at vi griber for sent ind over for nogle grupper i vores samfund. Børn med ikkevestlig baggrund er overrepræsenteret i statistikkerne for underretninger.

Mens fem procent af børn med dansk baggrund fik en underretning i 2018, var det 11 procent af børn af efterkommere med ikkevestlig baggrund, viser Socialministeriets egne beregninger.

Fra Børnerådets undersøgelser – som Güray Baba også nævner i sit indlæg – ved vi, at børn med ikkevestlig baggrund oftere oplever vold. Til trods for det anbringer vi næsten den samme andel af børn med dansk baggrund som børn med ikkevestlig baggrund.

Derfor ser vi også på børn med ikkevestlig baggrund i den grundige gennemgang af anbringelsesområdet, som regeringen har sat i gang, ligesom vi er ved at undersøge, om der underrettes forskelligt blandt børn med dansk baggrund og børn med ikkevestlig baggrund. Det skal styrke os i at hjælpe alle børn bedre.

Alle børn skal have den nødvendige hjælp uanset etnisk baggrund. Vi svigter som samfund, hvis voksnes berøringsangst over for andre kulturer betyder, at nogle børn får for lidt eller for sen hjælp.