Børn skal beskyttes mod digitale krænkelser

23-12-2020

Fælles indlæg i Jyllands-Posten med generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen

Når skolebørn er sendt hjem til digital undervisning, og fritidslivet er sat på standby på grund af covid-19, bruger børn og unge mange flere timer alene foran skærmen. Det gør dem ekstra sårbare over for at blive seksuelt udnyttet online.

Det er nemlig ikke kun børn og unge, der bruger mere tid bag skærmen på grund af coronaisolationen - det gør seksuelle krænkere også. Desværre er der mennesker, der udnytter, at børn er lettere at komme i kontakt med på internettet i denne tid. Det øger risikoen for, at børn og unge bliver manipuleret til for eksempel at sende nøgenbilleder eller vise sig letpåklædt på webcam.

Europol og Rigspolitiet kunne allerede under den første nedlukning i foråret konstatere en stigning i antallet af krænkelser af børn og unge på nettet.

Derfor har vi lige nu et særligt stort ansvar – som forældre og som fagfolk. Vi skal være ekstra opmærksomme på, at børnene sidder mere alene foran skærmen. Ikke mindst skal vi have fokus på de børn og unge, der i forvejen lever i udsatte positioner. For nogle gerningsmænd går bevidst efter de børn, der føler sig ensomme og savner omsorg. Vores erfaringer viser desværre også, at mange børn og unge er meget alene digitalt og ikke taler med voksne om, hvad der sker i deres onlinevirkelighed.

De ved ikke, hvor de kan få hjælp, hvis de oplever noget ubehageligt som deling af billeder, de ikke har lyst til at få delt, afpresning eller mobning.

Nogle kalder vores børn for digitalt indfødte. De vokser op med teknologi og sociale medier som den største selvfølge, og de hæver øjenbrynene, når vi forældre, som en slags levende fortidsmennesker, fortæller om en periode før iPads, Snapchat, TikTok.

Vi er på ingen måde teknologiforskrækkede og hilser hovedparten af de nye digitale samværsmuligheder velkomne. Men – der er et alvorligt "men". Vi er nødt til at beskytte vores børn mod voksne, der bruger de digitale platforme til at udnytte, afpresse og misbruge børn og gør det effektivt via såkaldt grooming. Grooming er et engelsk begreb, der beskriver processen, hvor en krænker opbygger en relation til et barn eller en ung med henblik på at begå et seksuelt overgreb.

Covid-19-situationen har kun gjort behovet for beskyttelse større. Det betyder også, at vores ansvar som voksne vokser.

Hvorfor har du valgt det profilbillede? Hvad er dit yndlingsfilter på Snapchat? Der er mange forældre, der er på udebane i den snak, og her er der heldigvis hjælp at finde. Bl. a. på Red Barnets app SoMeDigMig - en slags digital samtalestarter, hvor vi forældre kan finde en vej ind til uformelle snakke med vores børn om det digitale univers.

Hvis det først går galt, og et barn eller en ung eksempelvis bliver udsat for billeddeling af en fra klassen i omklædningsrummet efter bad i gymnastik, kan det ene klik på telefonen ødelægge et helt børne-eller ungdomsliv. Børn kan i de situationer føle stor desperation og afmagt.

Her kan Red Barnets rådgivning SletDet, som netop har fået midler på finansloven, hjælpe med den psykiske førstehjælp, der skal til i den kæmpe krise, barnet kan stå i.

Der er også hjælp at hente til at kontakte politiet og de sociale medier.

Vi hører ofte, at det er ofrene for denne type overgreb, der skammer sig. Det skal vi have lavet om på. Vi har alle sammen et ansvar for at tale op imod den forståelse. Det er krænkeren, der har gjort noget galt. Det er ikke barnet eller den unge, der har fået delt et nøgenbillede uden samtykke.

Red Barnet ser desværre også digitale afpresningssager. »Jeg sender billederne til alle fra din klasse eller dine forældre, hvis ikke du...«

Hvis vi kan fjerne skammen, så kan vi også fjerne afpressernes redskab. Første skridt er, at vi som forældre og fagfolk får talt med børnene og de unge om deres onlineliv. Andet skridt er, at vi som voksne tager ansvar for, at børn og unge ved, at de ikke er alene. At der er hjælp at hente, og at de ved hvor. Og endelig skal vi sikre, at alle børn og unge ved, at hvis de modtager materiale, der er delt uden samtykke, skal de slette det.

For det, der bare er et klik for den ene, kan være med til at ødelægge et ungdomsliv for en anden.

Konsekvenserne er for mange af ofrene lige så store som ved et fysisk overgreb. Hvis vi ikke får det stoppet, så bliver det ved.

Vi har med andre ord en fælles opgave, som lige nu er højaktuel. Corona har flyttet store dele af børn og unges liv ind i det digitale univers. Samtidig står vi foran juletiden, der i forvejen kan være svær for børn og unge i udsatte familier.

Lad os derfor som forældre og fagfolk tage ansvaret på os og sætte os for at tale med børnene og de unge om deres digitale liv og sikre, at alle børn ved, hvor de kan få hjælp, hvis de bliver udsat for digitale krænkelser.