Det frivillige Danmark gør en verden til forskel

11-12-2020

Indlæg i Avisen Danmark af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Frivillige ildsjæle er en vigtig del af sikkerhedsnettet under mennesker, som har det svært. Overalt i landet gør organisationer og foreninger en stor forskel for udsatte mennesker. De sikrer varme måltider til hjemløse, åbne arme på et krisecenter for voldsramte og stjernestunder for ensomme børn på børnehjem.

Covid-19-krisen har sat en tyk streg under, hvor vigtige de frivillige foreninger er. Gang på gang har foreningerne fundet nye veje, når krisen lukkede de eksisterende. En organisation lavede for eksempel opsøgende lægehjælp til mennesker med stofmisbrug, da de havde svært ved at komme ind i sundhedsvæsnet. En anden organisation arrangerede digital fællesspisning, da forsamlingsforbuddet betød, at folk skulle holde sig hjemme. Atter andre har lavet telefonlinjer til utrygge mennesker med udviklingshandicap eller psykisk sårbare unge.

Det skal vi ikke bare sætte pris på og værne om. Det skal vi også udvikle og investere i. Derfor har et bredt flertal af partier netop sat knap 80 millioner kroner af til en civilsamfundsstrategi, som det frivillige Danmark selv skal være med til at udvikle.

I forenings-Danmark kan man få succesoplevelser, venskaber og en hånd i ryggen, når livet er svært. Og det er det for ofte for de mest sårbare og udsatte mennesker i vores samfund. Derfor er jeg glad for, at vi nu har prioriteret penge, der skal gå til at styrke præcis den del af vores velfærdssamfund, som løftes af de frivillig sociale organisationer og foreningslivet. Sammen er vi stærkere.