10 timers psykologhjælp. Regeringen giver historisk løft til voldsramte

25-06-2020

Debatindlæg i Avisen Danmark af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Den 1. juli får kvinder, der på grund af vold har måttet søge hjælp på krisecenter, en ny rettighed: De kan få 10 timers psykologhjælp.

Det er jo en god nyhed. Jeg er også glad for, at regeringen sammen med partierne bag finansloven for 2020 har sikret et markant løft af voldsområdet med flere pladser på krisecentrene og bedre mulighed for rådgivning.

I Avisen Danmark kritiserer Venstres folketingsmedlemmer Fatma Øktem og Anni Matthiesen så, at det er voldsramte kvinder og ikke mænd, der får adgang til at bearbejde traumer fra volden hos en psykolog.

Kritikken klinger noget hult. Venstre sad for et års tid siden selv ved magten, og partiet har ikke før prioriteret psykologhjælp til voldsudsatte. Hverken kvinder eller mænd. Venstre sørgede heller ikke for at give voldsområdet varige midler. Det gør denne regering.

Selvfølgelig kunne jeg ønske mig, at vi kunne gøre endnu mere. Der er rigtig mange problemer på socialområdet, som vi må løse skridt for skridt.

I denne omgang har vi lagt vægt på at støtte de meget udsatte voldsramte kvinder med psykologhjælp. Men denne regering har med vores første finanslov faktisk også styrket hjælpen til mændene. Selv om der er færre mænd end kvinder, der er ramt af partnervold, at partnervold mod kvinder ofte er grovere, og kvinder langt oftere er ofre for partnerdrab.

Ligesom voldsramte kvinder, børn og udøvere får mænd gavn af bedre muligheder for rådgivning. I forbindelse med covid-19-hjælpepakkerne har vi desuden givet tre mio. kr. til Mandecentret til rådgivning og midlertidige nødpladser til mænd under coronakrisen.

Hvis psykologhjælp til mændene nu er vigtigt for Venstre, er jeg klar til at drøfte det – sammen med partiets bud på, hvordan vi finder pengene. Jeg ser for eksempel frem til at læse Venstres forslag til finanslov, hvor man må regne med, at der er afsat penge til at hjælpe mændene. På deres finanslovsforslag for et år siden var der nul kroner til både mænd og kvinder, mens regeringen, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre gav det forsømte voldsområde et historisk løft med faste bevillinger.

Politik kræver vilje til at prioritere, ellers er det jo bare tomme ord.