Familieretshuset er ikke lukket ned

14-05-2020

Kommentar i Berlingske af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Coronakrisen har medført stort pres på alle funktioner i samfundet. Det gælder også for det i forvejen hårdt prøvede familieretlige system, som har måttet aflyse aftaler og skrue ned for aktiviteter. Men det er langt fra sandheden, når to familieadvokater 8. maj i Berlingske skriver, at Familieretshuset er gået i stå, at der ikke bliver drevet alternativ sagsbehandling, og at skilsmissebørn bliver svigtet.

Det har netop været en af de højeste prioriteter for regeringen at tage bedst muligt hånd om mennesker, som er udsatte. Det gælder i særlig grad børn, som vi ikke må svigte, selvom dele af samfundet har været lukket ned.

Familieretshuset har fra krisens begyndelse omstillet sig, så sagsbehandlingen så vidt muligt er fortsat inden for lovens rammer. Det betyder blandt andet, at mange sager er blevet behandlet skriftligt og telefonisk. Alle familier, der får deres møder aflyst, bliver også tilbudt telefonisk rådgivning, og sagerne gøres klar, så behandlingen kan være så effektiv som muligt, når der åbnes for borgermøder igen. De børn, som har en kontaktperson, er blevet ringet op af kontaktpersonen for at følge op på barnets trivsel i de sager, som trækker ud på grund af coronakrisen. Derudover er der siden 12. marts truffet i alt 844 midlertidige afgørelser på børne- og forældreansvarsområdet, hvilket er flere end normalt (tal fra Familieretshuset).

Også fra politisk side har vi haft et stort fokus på, at børn i skilsmissefamilier er ekstra udsatte. Derfor var Familieretshuset højt oppe på dagsordenen, da regeringen og Folketingets partier 17. og 24. april indgik aftaler om genåbning og initiativer på socialområdet. Det betød, at Familieretshuset kunne genåbne for børnesamtaler og overvåget samvær. Aftalerne indebar også, at Familieretshuset i sidste uge kunne genoptage den vigtige opgave, det er at afholde møder i de komplekse forældreansvarssager, der er de tungeste sager, og hvor børnene er allermest udsat.

Desuden arbejder Familieretshuset lige nu på en løsning, så der kan afholdes virtuelle møder med borgere på en måde, som overholder lovens krav til behandling af personfølsomme oplysninger.

På længere sigt er vi i fuld gang med at rette op på det familieretlige system, som blev søsat af den tidligere regering og var underfinansieret fra starten med blandt andet lange ventetider til følge. Med finansloven afsatte vi 104 mio. kr. til flere medarbejdere, som skal bremse ophobningen af sager. Og vi har desuden sat gang i en større analyse af udfordringerne i Familieretshuset, så skilsmissesystemet kan leve op til intentionerne.

Lad mig for god ordens skyld slå fast, at ingen har ønsket at stå i den aktuelle situation. Heller ikke Familieretshuset, som ganske rigtigt har måttet aflyse fysiske møder, fordi alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, har været sendt hjem. Men trods udfordringerne har hverken regeringen eller Familieretshuset sluppet den vigtigste opgave af syne, nemlig at få børnene bedst muligt gennem denne krise.