Vi må hjælpe de svageste til at være de stærkeste

02-05-2020

Indlæg i Frederiksborg Amts Avis af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Coronakrisen har været hård for os alle sammen. Men for de mest sårbare grupper i vores samfund har prisen været særligt høj.

Skoler, aktivitetstilbud og væresteder har i vid udstrækning været lukket på grund af risiko for smitte. Udsatte børn og voksne og mennesker med handicap har altså været udelukket fra de fællesskaber, hvor de normalt får en hjælpende hånd.

Statsministeren sagde det meget præcist på et af sine pressemøder: »Vi beder i virkeligheden de svageste om at være de stærkeste«.

Et tungt budskab

Det er et tungt budskab, men desværre helt nødvendigt midt i en global pandemi. Fordi de mest udsatte også er de mest udsatte i forhold til den dødelige coronasmitte.

Nu er det de sårbares tur til at mærke fællesskabets hjælp, så vi kan afbøde den pris, de svage har betalt for at være de stærke.

Derfor tog regeringen initiativ til en stor politisk aftale om ekstra hjælp til sårbare grupper.

Heldigvis fik vi alle Folketingets partier med i en aftale med 215 millioner kroner til forskellige tiltag, der skal hjælpe de mest sårbare grupper med at komme igennem krisen.

Alkoholmisbrug

Blandt andet har vi sat 131 millioner kroner af til særlig hjælp til udsatte børn og unge, som eksempelvis har forældre med alkoholmisbrug.

I mange sårbare familier er konflikterne taget til under coronakrisen. Vi hører om mere vold og større alkoholmisbrug. Det rammer især børnene, som kan stå helt alene med problemerne uden eksempelvis en lærer at betro sig til. De børn giver vi nu en stærkere hjælpende hånd ved at afsætte penge til sommerlejre, ekstra familiestøtte og turboforløb til at lukke de faglige huller i skolen.

Ensomhed og modløshed

Mennesker med handicap, hjemløse og andre udsatte voksengrupper oplever også en forandret hverdag. Tilbud og aktiviteter er lukket ned. Ensomheden og modløsheden er taget til hos mange. Det har ikke været en nem tid.

Vi har derfor også sat 35,7 millioner kroner af til blandt andet at bekæmpe ensomhed blandt mennesker med handicap samt 37,6 millioner kroner til hjemløse, voldsofre, mennesker med misbrug og mennesker med psykiske lidelser.

Jeg er glad for, at Folketingets partier med aftalen endnu engang har vist, at de står sammen om hjælpen til de mest udsatte og sårbare medborgere.

Det siger meget om, hvem vi er som samfund, at vi også husker dem, der har det sværest og har mindst overskud til at råbe op.