Hjælp til kvinder, der ikke søger på krisecenter

19-11-2020

Indlæg i Folkebladet Lemvig af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Nu kan kvinder i Holstebro også fremover søge ambulant hjælp og behandling, hvis de er udsat for vold i deres parforhold. Jeg er stolt og glad over, at vi på årets finanslov har sikret varige midler til Danners projekt 'Sig det til nogen' i Holstebro og en række byer landet over.

Der er hårdt brug for netop ambulante tilbud til voldsudsatte kvinder. Vi ved, at mange kvinder i voldelige forhold ikke opsøger krisecentrene. Nogle har ikke modet til at pakke tasken og tage børnene under armen. Andre har bare svært ved at identificere sig med et krisecenter. Det kan være kvinder med gode jobs og styr på tilværelsen. På overfladen, i hvert fald. Vold mod kvinder findes i alle samfundslag.

Jeg har talt med flere af dem. Det er rystende og modbydeligt at høre, hvad de har måttet leve med. Ofte i mange år. Og med børn som uskyldige og forsvarsløse vidner. Lussinger. Spark. Voldtægt. Udelukkelse fra kontakt med venner og familie. Forfærdelige og nedbrydende ting.

Det er mit håb, at vi med de ambulante tilbud når nogle af de kvinder, der i dag ikke får hjælp. For dem kan det føles mindre grænseoverskridende at gå op i en anonym lejlighed. Fremfor at rykke tilværelsen op med rode og flytte på krisecenter.

Skridtet ind i Danners ambulante tilbud er et lille skridt. Men for mange af kvinderne det vigtigste skridt, de tager i deres liv. Det første skridt ud af voldens skygge. For nogle redder det deres liv.

Jeg glæder mig til at følge indsatserne i både Holstebro, Randers, Kolding, Ringsted og København og sender alle de bedste tanker til de stærke kvinder, der vil få deres gang der. De skal genopbygge ikke bare en hverdag fri af vold, men også troen på, at de er værd at elske. Uden knytnæver og ekstrem kontrol.