Vi skal beskytte socialt udsatte mod ensomhed under corona

03-11-2020

Indlæg i Kristeligt Dagblad af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Coronasmittens anden bølge rammer Europa lige nu. I flere lande har den allerede ramt hårdere end forårets første bølge. I Belgien er sundhedsvæsenet så presset, at man beder syge medarbejdere i sundhedsvæsenet om at møde på arbejde. Frankrig har erklæret national sundhedskrise og indført udgangsforbud i flere byer. I Tjekkiet er skoler lukket, og al unødvendig udgang er forbudt – med undtagelse af transport til arbejde, indkøb eller lægebesøg.

Også her i Danmark stiger coronasmitten. Hver 10. dansker er i risikogruppen for corona, og også mennesker uden for risikogruppen kan få alvorlige senfølger. Derfor har regeringen indført nye restriktioner om forsamlingsforbud på 10 personer og øget brug af mundbind.

Det er afgørende for regeringen at passe særligt på vores mest sårbare medborgere i denne situation. Derfor skal herberger for hjemløse stadig være åbne. Det samme skal væresteder, varmestuer, kvindekrisecentre, botilbud, aktivitetstilbud og tilbud til omsorgssvigtede børn. Derfor gælder det skærpede forsamlingsforbud på maksimalt 10 personer ikke på sociale tilbud.

Arbejdet på tilbuddene skal selvfølgelig stadig gennemføres på sundhedsforsvarlig vis med afstand og håndsprit – og der vil blive indført krav om mundbind på visse tilbud.

Det handler om at sikre, at socialt udsatte stadig skal kunne få den nødvendige hjælp, mens vi bekæmper corona. Jeg håber, at alle vil hjælpe med at sprede dette budskab, så vi undgår, at socialt udsatte tror, at de ikke kan få hjælp på grund af de nye restriktioner.

Vi ved, at den delvise nedlukning i foråret førte til ensomhed og isolation – især for socialt udsatte, der måske var bange for at blive smittet eller havde mindre adgang til deres fællesskaber. Så mens vi beskytter hinanden og særligt de sårbare mod corona, skal vi også beskytte hinanden mod ensomhed og isolation.

Den næste tid bliver uden tvivl en hård tid. Derfor er det vigtigt, at vi husker tilbage på statsministerens budskab fra foråret: Vi skal være sammen på afstand.

I foråret lancerede vi hjælpepakker til gavn for udsatte og sårbare grupper for over en kvart milliard kroner. Det betyder, at der lige nu er rigtig mange aktiviteter i gang over hele landet, som hjælper udsatte og sårbare grupper ud af ensomhed og tilbage til en så normal hverdag som muligt. Kommunerne, civilsamfundet og en lang række foreninger løfter i fællesskab lige nu en stor og vigtig opgave med at føre støtten fra hjælpepakkerne ud i livet.

Men de nye restriktioner giver nye udfordringer. Derfor afsætter regeringen nu 50 millioner kroner mere til at bekæmpe ensomhed. De skal udbetales allerede i år og vil gå til socialområdet og kulturområdet, fordi vi ved, at kultur- og foreningslivet spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af ensomhed.

Siden foråret har vi set en imponerende kreativitet i bekæmpelsen af isolation. Her tænker jeg på tiltag som digitale væresteder for sårbare. Nødherberger for hjemløse. Telefonlinjer for mennesker med handicap. Robotteknologi, der sikrer, at børn i risikogruppen kan være med i skolen. Og jeg kunne nævne mange flere.

Vi skal fortsætte med at dyrke den tænkning vidt og bredt i alle dele af landet og sørge for, at foreningslivet bliver involveret endnu mere i kampen mod ensomhed og isolation.

Selvom det er hårdt, og coronatrætheden fylder, så kan vi det her – sammen på afstand.