Social fond skal åbne investorers øjne for sociale projekter

09-10-2020

Fælles indlæg i Altinget med bestyrelsesformand i Den Sociale Investeringsfond Karen Hækkerup

Satspuljen blev ofte kritiseret for at være fejlslagen socialpolitik. Projekterne var alle velment, men viden fra projekterne gik alt for ofte tabt, uden at der var en systematisk opsamling af erfaringerne og læringen fra indsatserne.

Og vi må nok erkende, at der med satspuljen over årene blev lavet for mange kortsigtede lappeløsninger. Med for mange små puljer og kortsigtede projekter. Som ikke har sat sig i varigt bedre liv. Resultatet blev en fragmenteret og for kortsigtet socialpolitik.

Allerede gode eksempler

Folketinget har oprettet Den Sociale Investeringsfond. Med den har en bred kreds af partier slået fast, at vi tror på, det betaler sig at investere i mennesker. At de mange penge, vi bruger på at forbedre socialt udsattes liv og vilkår, også giver bedre chancer for en god fremtid. Og at socialpolitikken skal tænkes sammenhængende og langsigtet.

De første eksempler på, hvad vi kan med Den Sociale Investeringsfond, har allerede set dagens lys. Senest et partnerskab med blandt andet Dialog Mod Vold, som skal udvikle en familieorienteret behandling til voldsudøvere, voldsudsatte og deres børn.

Før det blev der indgået et partnerskab, som på sigt skal få flere unge ud af hjemløshed. Sammen med Hjem til Alle Alliancen, hvor flere af landets største kommuner (Aarhus, Høje Taastrup, København og Roskilde Kommune) indgår, er Den Sociale Investeringsfond ved at afsøge, om der kan udvikles et socialt investeringsprogram, hvor der investeres i at udbrede Housing First-metoden.

Vi ved, at metoden kan hjælpe mennesker ud af hjemløshed, men den bliver ikke brugt i tilstrækkeligt omfang.

Nyt socialt værktøj

Med sociale investeringer har vi fået et nyt værktøj i socialpolitikken. Med investeringer i indsatser, som har en dokumenteret effekt. Uanset om indsatsen sker i Horsens eller hovedstaden. Indsatser, der kan udbredes og ikke kun er båret af den lokale, frivillige ildsjæl.

Den Sociale Investeringsfond skal hjælpe kommunerne med at videreudvikle deres mange gode programmer til socialt udsatte. Med at tænke investeringsorienteret og langsigtet.

Vi tror på, at der lokalt er mange gode løsninger. Vi tror også på, der er mange, der gerne vil levere indsatsen.

Og vi tror på, at vi kan få investorer til at se potentialet i at investere i menneskers trivsel. Det er nemlig herigennem – det værdige liv – at vi kan få flere mennesker til at være en del af fællesskabet.

Fond skaber bedre liv og økonomi

Det kan være svært i en travl kommunal hverdag at få de økonomiske og faglige ender til at hænge sammen. Det skal Den Sociale Investeringsfond hjælpe til ved at investere i at udvikle og udbrede indsatser på de større velfærdsområder, der både skaber bedre liv og bedre offentlig økonomi.

I dag mangler der et bindeled mellem kommuner, leverandører og investorer. Folketinget har afsat 78 millioner kroner til Den Sociale Investeringsfonds egne investeringer. Og Den Sociale Investeringsfond skal være limen, der kan stykke en model for investeringer i velfærdsområderne i Danmark sammen.

På den måde er visionen, at vi vil gå fra at se vores investeringer i mennesker som blot og bare udgifter til faktisk at give mennesker et bedre liv, en bedre trivsel og en mulighed for at rykke tættere ind i fællesskabet, som mange af dem oplever at stå på grænsen af eller helt udenfor.

Investering i mennesker

Det er også en mulighed for at gøre systemet bedre. Så de mange milliarder, vi sammen investerer i at løfte udsatte – en grundlæggende del af velfærdsamfundets mission – faktisk får den effekt, vi håber på: at færre tidligere anbragte bliver hjemløse, at flere får mulighed for at bidrage med det, de kan på arbejdsmarkedet, mere lighed i sundhed, og at færre falder helt ud af fællesskabet, hvis de gennemgår skelsættende negative oplevelser som skilsmisse, stress eller depression.

Med Den Sociale Investeringsfond har vi et værktøj til at sætte handling bag ordene. Vi siger, at penge brugt klogt på mennesker ikke er udgifter, det er investeringer i fremtiden.