Vi skal stoppe svigt på handicapområdet

24-09-2020

Indlæg i Jyllands-Posten af social- og indenrigsminister Astrid Krag

Det gør ondt i hjertet at læse om de svigt, som medierne har fortalt om i de seneste måneder. Historier om mennesker, som har behov for støtte og omsorg, men som i stedet møder ligegyldighed og svigt. Det skal stoppes, som også Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, skrev i et indlæg i JP 18/9.

Historierne er for mange, og det peger på et grundlæggende problem på handicapområdet. Det er for mange mennesker en kamp at få den rigtige hjælp. Og kvaliteten på tilbuddene er ikke altid god nok. Som Thorkild Olesen skriver i sit indlæg, har velfærden været under pres i mange år. I to økonomiaftaler har vi derfor løftet kommunernes økonomi med over 3 mia. kr. Samtidig har vi indført et mere retfærdigt udligningssystem, så der kan blive råd til bedre velfærd i hele landet. Det kan mærkes i kommunerne, som får mulighed for at prioritere velfærd for sårbare borgere. Bl. a. på handicapområdet, hvor kommunerne i 2020 budgetterer med over 1 mia. kr. mere end året før.

Vi er dog nødt til også at se på den måde, vi har indrettet det specialiserede socialområde på. Regeringen har sat gang i en evaluering, som skal give overblik over, hvilke målgrupper og tilbud der findes i dag. For at lave en specialeplanlægning med inspiration fra sundhedsområdet, så vi sikrer, at de nødvendige specialiserede tilbud findes for mennesker med særlige behov. Samtidig har vi sat gang i arbejdet med at styrke socialtilsynene, hvor vi bl. a. vil se på sanktionsmulighederne over for botilbud, der ikke har god nok kvalitet.

Et rigt samfund som Danmark har pligt til at tilbyde mennesker med handicap bedre hjælp, end det er tilfældet i dag. Det er vores mål, og arbejdet er i fuld gang.