Vi vil sikre børn i Grønland en bedre barndom

03-09-2020

Fælles indlæg i Kristeligt Dagblad af social- og indenrigsminister Astrid Krag og naalakkersuisoq for sociale anliggender Martha Abelsen

Omkring hvert tredje barn i Grønland oplever en barndom præget af omsorgssvigt og manglende forældreansvar. Knap hvert femte barn født i 1995 eller senere er blevet udsat for seksuelle overgreb. Og antallet af unge, der begår selvmord, er fortvivlende højt.

Det er hjerteskærende tal, der råber på handling. For alle børn fortjener en god og tryg opvækst – uden vold og krænkelser. Det har vi voksne, ikke mindst os politikere, et ansvar for at sikre.

Derfor igangsætter vi nu 16 initiativer, der er blevet til gennem et grønlandsk-dansk tværgående samarbejde.

De 16 initiativer skal styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland. Initiativerne, som vi sætter i værk fra den 1. september 2020, hjælper både nu og her og på længere sigt.

Først og fremmest sætter vi tidligt ind, mens børnene er helt små, så vi sikrer, at de får en god start på livet. Vi tilbyder forældrene i udsatte familier kurser, så de bliver bedre klædt på til rollen som mor og far. Så de børn, der vokser op, selv bliver gode forældre, når de en dag får børn. Vi ved, at familien betyder noget helt særligt i Grønland. Og vi ved, at der er brug for stærke familiebånd.

Som en del af den tidlige indsats opkvalificerer vi også de ansatte i daginstitutionerne, så de bliver bedre til at få øje på og håndtere alarmerende adfærd og mistrivsel hos børn.

Vi styrker også rygraden i den kommunale sagsbehandling, så myndighederne kan handle på underretninger langt hurtigere end i dag. Vi kan ikke leve med, at underretninger om børn ligger og samler støv i en uoverkommelig sagsbunke. For at komme i mål opkvalificerer vi de ansatte og sender sagsbehandlere fra Danmark til Grønland.

Grønlandsk geografi er en lidt anden snak end dansk. Der er langt fra by til bygd. Derfor fordobler vi det eksisterende børnerejsehold, så flere børn og unge i hele landet kan få den hjælp, de behøver. Og som noget helt nyt etablerer vi børneværesteder, der skal fungere som midlertidige tilflugtssteder for børn, der oplever misbrug, vold eller andre former for omsorgssvigt i hjemmet.

Sidst, men ikke mindst, vil vi øge retssikkerheden for børn og unge, som har været udsat for seksuelle overgreb. Vi vil ikke acceptere seksuelle overgreb. Derfor skal vi straffe den form for forbrydelse hårdere for at sende et helt klart signal til seksualforbryderne. Grønlands politi vil etablere en enhed, der har fokus på seksuelle overgreb. Og i anstalten i Nuuk opretter vi behandlingspladser for seksualforbrydere. Vi skal have brudt den onde cirkel, hvor seksuelt krænkede senere i livet krænker andre.

Sammen med initiativerne følger 80 millioner kroner fra Folketinget i Danmark til at føre anbefalingerne på socialområdet ud i livet. Hertil kommer også et grønlandsk bidrag. Selvom vi ikke kan løse alle problemer på én gang, vil vores initiativer hjælpe flere til en tryggere barndom. Vi ved, at der ikke findes nogen snuptagsløsninger på disse problemer, og at det kommer til at tage tid. Der er brug for, at alle tager fat på tværs af landet, i kommunerne og i bygderne – overalt. I hvert enkelt lokalsamfund skal borgerne sige klart nej til vold og seksuelle krænkelser mod børn.

Vi oplever heldigvis hos alle, vi møder, et stort ønske om at sætte foden ned og komme de alt for mange overgreb, omsorgssvigt og selvmord til livs. Vi mærker et håb om en bedre fremtid, hvor alle børn vokser op med tryghed og omsorg som en naturlig del af deres barndom. Og vi tror på, at vi med de 16 nye initiativer, de ting, som den grønlandske regering allerede har sat i gang, et stærkt samarbejde med især kommunerne og civilsamfundet, kommer et langt skridt i den rigtige retning, så langt flere børn i fremtiden får en god og tryg barndom.