16,7 mio. kr. til projekter i landdistrikter og på småøer

05-08-2021

Indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, åbner i dag for tredje og sidste ansøgningsrunde under Landdistriktspuljen i 2021. I tredje runde uddeles 16,7 mio. kr. til at styrke den lokale udvikling og den frivillige indsats i landdistrikter over hele landet.

Midlerne udloddes med 10,2 mio. kr. til forsøgsprojekter, 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer og 4,0 mio. kr., der kan søges af lokale frivillige aktører i landdistrikterne. Midlerne til sidstnævnte kommer ud af ’Strategi for et stærkere civilsamfund’, og skal give lokale frivillige aktører mulighed for at gennemføre projekter, der udfordrer traditionelle rammer for fællesskaber.

”De sidste mange års centralisering har fjernet mange offentlige funktioner og lokale tilbud i landdistrikterne. Mange områder er helt afhængige af et lokalt frivilligt engagement til at fylde nogle af de huller, der er opstået, og til at skabe udvikling lokalt. Derfor glæder det mig meget, at vi med Landdistriktspuljens tredje runde har mulighed for at støtte nogle af de mange, spændende projekter, der spirer lokalt i hele landet. Regeringen vil styrke mulighederne for lokal deltagelse og fællesskaber i landdistrikter og på småøerne,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Fakta om Landdistriktspuljen:

I 2021 er der med i alt 62 mio. kroner et rekordhøjt beløb i Landdistriktspuljen. Heraf vil 55,2 mio. kr. blive uddelt til projekter i tre åbne ansøgningsrunder i løbet af året. Landdistriktspuljens første runde blev udmeldt i februar og havde ansøgningsfrist den 7. april. Anden runde blev udmeldt i maj med ansøgningsfrist den 30. juni.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen. Udvalget består af formand Finn Jorsal, Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Nils Natorp.

Ansøgninger til Landdistriktspuljens tredje runde 2021 skal være Bolig- og Planstyrelsen i hænde inden den 22. september kl. 12.00.

Se ansøgningsskemaer og vejledninger for forsøgsprojekter, projekter på de små øer samt projekter rettet mod lokale frivillige aktører på Livogland’s underside om Landdistriktspuljen.

For yderligere oplysninger:
Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Bolig- og Planstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12) eller på landdistriktspulje@erst.dk.