Ny aftale skal give gode rammevilkår for forsøgsmøller

15-12-2021

Bred politisk aftale skal understøtte Danmarks styrkeposition inden for avanceret produktion af vindteknologi. Aftalen skal fastholde arbejdspladser uden for de store byer, mener indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Et bredt flertal i Folketinget er nået til enighed om tre tiltag, der skal sikre gode rammevilkår for den danske vindbranche. Det drejer sig om:

  • At igangsætte arbejdet med en tilpasning af Høvsøre Testcenter for at muliggøre afprøvning af højere prototypemøller.
  • En national screening for et tredje center til test af store prototypemøller og egnede områder til test af såkaldte serie-0-møller uden for de nationale testcentre.
  • Et servicetjek af udlejnings- og tildelingsvilkår ved de nationale testcentre for store vindmøller ved Høvsøre og Østerild med henblik på en optimering af adgang til testpladser, priser, fleksibilitet mv.

Aftalen er indgået på baggrund af en omfattende analyse af rammevilkårene for forsøg og demonstration af vindmøller i Danmark. Analysen er udarbejdet på baggrund af dialog med vindbranchen. Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet vil stå for udmøntningen af de tre tiltag.

Tiltaget om højere møller ved Høvsøre Testcenter forudsætter en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet, herunder såvel den lokale natur som de mennesker, der er naboer til testcenteret. De naboer, der forventes at blive berørt direkte, er blevet orienteret af Bolig- og Planstyrelsen, og der vil blive inviteret til borgermøde, hvor det vil være muligt at stille spørgsmål og komme med forslag.

Det er en vanskelig opgave at muliggøre afprøvning af højere vindmøller. Vindbranchen har imidlertid klart tilkendegivet, at de nuværende testforhold ikke modsvarer branchens behov. Netop adgang til tidssvarende testfaciliteter tæt på producenternes udviklingsafdelinger i Danmark betragtes som en væsentlig forudsætning for at øge branchens konkurrencekraft.  

”Vindbranchen er central for vækst og udvikling i hele Danmark. Ikke mindst for arbejdspladser uden for vores store byer. Derfor glæder det mig, at der nu indgået en bred politisk aftale, som understøtter Danmarks styrkeposition inden for avanceret produktion af vindteknologi,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Fakta

Vindbranchen i Danmark

  • Omsætning på 112 mia. i 2019 i selve vindmølleindustrien, og yderligere 30 mia. kr. hos energiselskaber med vindaktiviteter. Vindmølleindustrien havde cirka 33.000 fuldtidsbeskæftigede i Danmark.
  • Vindbranchen spiller samtidig en central rolle i udviklingen af flere danske havne, som varetager en nøglerolle med opgaver inden for bl.a. udskibning, transport og servicering af havvindmøller. Esbjerg Havn vurderer, at fire femtedele af den havvindkapacitet, der er installeret i Europa, er udskibet fra netop Esbjerg Havn.
  • 82 procent af de ansatte i vindbranchen er beskæftiget uden for Region Hovedstaden.

Baggrund om analyse af rammevilkår for forsøgsmøller

Med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020 af 22. juni 2020 indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet blev det aftalt, at der skulle gennemføres en analyse af hvordan, rammevilkår og støtteordninger for forsøg og demonstration af vindmøller kan understøttes bedst fra 2022. Energistyrelsen under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har forestået analysearbejdet. Energistyrelsens analyse kan ses her.
 
Kilde: Analyse af rammevilkår for forsøgsmøller.

”Vindmølleeventyret tog sin begyndelse i Danmark – og de sidste sider i historien er langt fra skrevet. Innovation, know-how og grønne ambitioner i topklasse har sendt os i verdenseliten for vindenergi. Med aftaler som denne forsætter vi med at udvikle teknologi, som fastholder vores position i verdensklasse af lande, der er bedst til at høste vindens kraft. Verden mangler vedvarende energi i kampen mod klimaforandringerne, og her spiller Danmark en nøglerolle i at kunne eksportere teknologi og grøn strøm. Det bidrager denne aftale til,” siger klimaminister Dan Jørgensen.

Bag aftalen står regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Partier bag aftalen udtaler:

Heidi Bank, Venstre:

”Den grønne omstilling kræver innovation, og det er vi dygtige til i Danmark. Det er med den stærkeste innovation og green-tech, vi i Venstre mener, vi som nation for alvor kan være med til at flytte den grønne agenda, heriblandt vindenergi. Ikke bare i Danmark – men også internationalt. Venstre er glade for aftalen, der skal være med til at fremtidssikre testmulighederne for vindmølleindustrien. Samtidig har det været særdeles vigtigt for Venstre, at de lokalområder og -samfund, hvor testmøllerne er eller skal placeres ved, bliver kompenseret. Den folkelige forankring, mener vi, er afgørende for en agil grøn omstilling”.

 Alex Ahrendtsen, Dansk Folkeparti:

”Dansk Folkeparti er tilfreds med, at vi med denne aftale sikrer fremtiden for 33.000 ansatte i vindmølleindustrien, fordi den får mulighed for at teste større havvindmøller på land. Samtidig giver vi også mulighed for bedre kompensationsordninger for berørte lodsejere”.

 Christina Thorholm, Radikale Venstre:

”Radikale Venstre er meget tilfreds med, at vi nu får rammerne på plads, så vi kan få udviklet fremtidens vindmøller. Det er vigtigt for industrien og arbejdspladser i Danmark og essentielt for vores klimamålsætning, at vi fortsat kan være helt i front på den teknologiske udvikling – samtidigt med at vi sikrer bedre sameksistens mellem vindmøllerne, mennesker og naturen omkring testcentrene”. 

 Karsten Filsø, energi- og forsyningsordfører, SF:

”Den grønne omstilling fordrer produktudvikling af nye møller. Der skal findes egnede lokationer til testmøller – det er en opgave, vi som samfund skal tage på os. Derfor står SF bag denne aftale”.

 Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti:

”Testfaciliteter for vindmøller er et vigtigt element for den danske vind-industri, og i takt med at innovation og efterspørgsel vokser, vokser behovet for større vindmøller også. Derfor er vi selvsagt glade for aftalen, som kan styrke Danmarks position på vindmøllemarkedet. Desuden har det været vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at udbygningen af grøn energi sker under hensyn til borgere og miljøet, og at man har borgernes opbakning. Det har vi sikret med denne aftale.”

Yderligere oplysninger

For pressekontakt kontakt pressechef i Indenrigs- og Boligministeriet Poul Aarøe Pedersen, poa@im.dk eller 2932 9847.