Tocifret millionbeløb på vej til 41 projekter i landdistrikterne

16-12-2021

41 ansøgere fra hele landet får i dag positivt svar på deres ansøgninger om støtte fra Landdistriktspuljen.

Tilsammen modtager 41 projekter på tværs af landet ca. 11,2 mio. kr. i støtte til projekter, der har til hensigt at skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne og til lokale initiativer på de danske småøer.

Det drejer sig blandt andet om at skabe flere oplevelser for turister i naturen, omdanne tomme bygninger til attraktive lejeboliger og igangsætte flere aktiviteter til unge. 

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek:

”Landdistriktspuljen spiller en vigtig rolle i arbejdet med at skabe gode muligheder for at leve et godt liv overalt i Danmark, uanset om man bor i en landsby, et landdistrikt eller på én af de danske småøer. Derfor glæder det mig, at vi med Landdistriktspuljen igen kan støtte en række gode projekter, som fokuserer på landdistriktsudvikling og levevilkår på øerne, hvilket er et godt supplement til regeringens arbejde med at styrke rammevilkårene i landdistrikterne og på de danske småøer.”

 Formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen Finn Jorsal:

”Udvalget bemærker i denne ansøgningsrunde, at der er en stigning i antallet af ansøgninger til kulturelle projekter. Udvalget mener, at disse projekter vil have en positiv indvirkning på landdistrikterne. Samtidig hæfter udvalget sig ved, at der er stor drivkraft på småøerne, som viser sig ved mange kvalificerede ansøgninger. Udvalget håber og tror på, at denne drivkraft kan inspirere flere til at indsende gode og kvalificerede ansøgninger til Landdistriktspuljens fremtidige ansøgningsrunder.”

Landdistriktspuljen havde den 22. september 2021 frist for ansøgninger om støtte til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og projekter rettet mod lokale frivillige aktører i landdistrikterne. Bolig- og Planstyrelsen modtog i alt 101 ansøgninger med et samlet ansøgningsbeløb på i alt 31,5 mio. kr.

De støttede projekter kan ses her:

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang, 72 28 24 16 eller mihb@im.dk