Rambøll trænger vist til nye regnemaskiner

02-07-2021

Indlæg i Jyllands-Posten af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek

Rambøll lever af at skabe og formidle viden. Fakta om, hvordan verden hænger sammen. Derfor blev jeg noget forbløffet, da jeg forleden læste et indlæg i Jyllands-Posten af bl. a. koncernens øverste direktør, Ib Enevoldsen, som bygger på faktuelle fejl.

Det er ikke rigtigt, som Enevoldsen og hans medunderskrivere påstår, at jeg som minister har valgt »næsten at halvere« midlerne til boligsociale indsatser. Jeg har som minister ikke bemyndigelse til at træffe den beslutning. Den er derimod truffet af et bredt flertal i Folketinget. Det er også forkert, at vi næsten har halveret midlerne.

Vi har skåret de årlige midler til området "huslejenedsættelser og boligsociale indsatser" fra 465 mio. kr. årligt til 380 mio. kr. Heraf kan Landsbyggefonden disponere så mange midler, man ønsker til boligsociale indsatser, mens man maksimalt må bruge 240 mio. kr. på huslejenedsættelser. Hvis Rambølls regnemaskiner opgør en besparelse på 18 pct. til »næsten halvdelen«, vil jeg anbefale selskabet at anskaffe nogle nye.

Personligt er jeg glad for de fleste af de boligsociale indsatser, som bliver udført i vores boligområder. De gør en forskel og giver flere muligheder til især de børn og unge i områderne. Gennem tiden har der også været fejlskud, men boligorganisationerne og kommunerne er dygtige til at samle erfaringer og forbedre indsatserne.

De mange indsatser, der er igangsat for at bekæmpe og forebygge parallelsamfund, udgør en helhedsorienteret indsats, hvor de fysiske omdannelser går hånd i hånd med sociale indsatser, som skal løfte beboerne i de udsatte boligområder.

Der bliver revet boliger ned i nogle af de mest belastede områder, men i langt de fleste boligområder betyder vores parallelsamfundsindsats, at der bliver bygget flere nye, gode boliger, der er med at skabe mere blandede boligområder. Det sker også gennem fortætning og ved at etablere privat erhverv, som Enevoldsen efterlyser.

Når jeg alligevel har været med til at skære i tilskuddet fra Landsbyggefonden til de boligsociale indsatser, skyldes det, at jeg ikke kan forstå, hvorfor lejerne i de almene boliger skal finansiere dette samfunds sociale indsatser. Det er ingen hemmelighed, at folk, der bor alment, generelt har lavere indkomster. Derfor skal deres opsparing behandles med respekt og først og fremmest gå til at renovere deres boliger. Ikke til at betale for sociale indsatser, som burde finansieres af hele samfundet. Vi, der bor i ejerboliger, skal selvfølgelig også spytte i kassen.