Tocifret millionbeløb på vej til landdistrikterne, områder med mange vindmøller og initiativer på de små øer

24-06-2021

42 ansøgere fra hele landet får i dag positivt svar på deres ansøgninger til Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspulje. Tilsammen modtager de ca. 13,9 millioner kroner i støtte til projekter, der kan skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne, i områder med vindmøller og til lokale initiativer på de danske småøer.

 Indenrigsminister- og boligminister Kaare Dybvad Bek:

"Det er vigtigt for regeringen, at der er gode muligheder for at leve et godt liv overalt i Danmark, uanset om man bor i en større by, et landdistrikt eller på en af de danske små øer. Landdistrikterne er en stor og vigtig del af Danmark, og jeg er glad for, at vi kan være med til at understøtte de mange ildsjæle og gode projekter, som er med til at skabe udvikling og gode levevilkår i landdistrikterne," siger Kaare Dybvad Bek.

Klima-, Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen:

”Det er afgørende for den grønne omstilling herhjemme, at der er bred, lokal opbakning til de grønne løsninger, som skal sikre en bæredygtig fremtid for os alle. Derfor har vi ad flere omgange forbedret forholdene for de danskere, der bor tæt på vindmøller, og med de ekstraordinære midler fra Landdistriktspuljen får endnu flere nu glæde af en række nye projekter, der styrker lokalsamfundet,” siger Dan Jørgensen

Ud af de i alt 221 ansøgninger har Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen udpeget 42 projekter til tilsagn: 3 forskningsprojekter til ca. 1,7 millioner kroner, 15 projekter på de små øer til ca. 2,5 millioner kr. og 24 projekter i områder med landvindmøller til ca. 9,7 mio. kr.

Formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen Finn Jorsal:

”Forsamlingshuse, legepladser og udeområder har nydt godt af den nye pulje til projekter i områder med Landvindmøller. For udvalget viser det, at der en stor efterspørgsel for socialt samvær efter en hård periode med Covid-19. Derudover glæder det udvalget, at der har været så mange gode ø-projekter. Det vidner om et stort engagement og initiativrigdom på småøerne,” siger Finn Jorsal

Landdistriktspuljen havde den 7. april 2021 frist for ansøgninger om støtte til forskningsprojekter, projekter på de små øer og projekter i områder med landvindmøller. Bolig- og Planstyrelsen modtog i alt 221 ansøgninger for i alt ca. 100 millioner kr.

Se oversigt over de 42 projekter her:

Forskningsprojekter:
https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/forsknings

Projekter på de små øer:
https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen-oe-stoette/oe-stoette

Projekter i områder med vindmøller:
https://www.livogland.dk/ministeriets-egne-puljer-stoetteordninger/landdistriktspuljen/projekter-omraader-landvindmoeller

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang
Telefon: 72282416
E-mail: mihb@im.dk