’Partnerskab for levende bymidter’ klar med nye anbefalinger

20-05-2021

I dag offentliggør ’Partnerskab for levende bymidter’ sine anbefalinger. Det vil kræve en ekstraordinær indsats at løse de udfordringer, som bymidterne står overfor, mener indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, der nu glæder sig til at arbejde videre med anbefalingerne.

Partnerskab for levende bymidter har siden august 2020 gennemgået både danske og udenlandske erfaringer med at udvikle og fastholde levende bymidter. Partnerskabet blev nedsat på baggrund af de omfattende udfordringer, som mange bymidter står over for, hvor de oplever, at mange funktioner lukker eller flytter som følge af affolkning, ændrede handelsmønstre og nye mobilitets- og pendlingsmønstre.

Bymidten er ikke alene vigtig for handelslivet, men også for kulturarven, som et socialt mødested og som et centralt knudepunkt for trafik og offentlig service. Det er partnerskabets overordnede vurdering, at mange danske bymidter står over for en omfattende omstilling, hvis de skal overleve. Hvis det skal lykkes at fastholde så mange fysiske butikker som muligt og sikre, at tomme lokaler udnyttes af nye erhverv, kulturtilbud, idræts- og foreningsliv eller bynære boliger, vil det kræve en omstilling af detailhandels- og serviceerhvervet samt attraktive kulturmiljøer og mødesteder.

Erfaringerne viser, at en sådan omstilling kræver et tæt samarbejde mellem bymidtens forskellige aktører, offentlige og private såvel som civile, hvis det skal lykkes.

”Levende bymidter i hele landet er en grundlæggende forudsætning for, at det er attraktivt at bo og arbejde i landdistrikterne. Jeg er enig med partnerskabet i, at de udfordringer, vi ser for tiden, kræver en fælles og massiv indsats, og jeg glæder mig til at arbejde videre med anbefalingerne,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Sammen med anbefalingerne udgiver partnerskabet også en værktøjskasse med konkrete forslag og ideer til arbejdet med bymidten.

Yderligere oplysninger

Partnerskabets samlede rapport og værktøjskasse kan tilgås her.

Partnerskabet består af:

 • Frederikshavn Kommune, Marianne Ellersgaard
 • Syddjurs Kommune, Poul Møller
 • Varde Kommune, Tove Merete Wolff
 • Assens Kommune, Peter Michael Nielsen
 • Guldborgsund Kommune, Christian Refstrup
 • Danske Handelsbyer, Heidi Svane Pedersen
 • Dansk Erhverv, Per Thye Rasmussen
 • De Samvirkende Købmænd, John Wagner
 • Ejendom Danmark, Jan Ellebye
 • KL, Karoline Amalie Steen og Jeppe Würtz Petersen
 • Kulturministeriet, Ole Winther
 • Landdistrikternes Fællesråd, Grete Saabye
 • Lokale og Anlægsfonden, Oliver Vanges
 • Den filantropiske forening Realdania, Astrid Bruus Thomsen og Realdania By & Byg, Ann Hein
 • Indenrigs- og Boligministeriet med Sara Paarup, Bolig- og Planstyrelsen som formand