Vi vil skabe liv og muligheder i hele landet

26-05-2021

Indlæg i AvisenDanmark af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og erhvervsminister Simon Kollerup

Danmark har de seneste årtier oplevet, at balancen mellem land og by er blevet forskubbet. Det er naturligt, at mange søger mod storbyen, men urbaniseringen - og ikke mindst den politiske centralisering - har skabt stor ulighed i de muligheder, man har på landet og i storbyen. I dag er der dårligere muligheder for at vælge uddannelse, hvis man bor uden for de store byer, mange mindre byer har mistet deres levende bymidter, og nogle danskere oplever endda, at de har sværere ved at få et realkreditlån, fordi de bor i et bestemt postnummer.

Danmark er kommet ud af balance, og derfor er der behov for en række ambitiøse initiativer, der kan skabe liv og udvikling i hele landet og ikke mindst gode muligheder for at leve, uddanne og bosætte sig lige der, hvor man har lyst.

Regeringen har allerede rettet op på ubalancen på en række områder. Sidste år blev der indgået en aftale om et mere solidarisk udligningssystem, hvor de bredeste skuldre skal bære mere, så landets yderkommuner får flere midler til at kunne levere god velfærd til borgerne. Politiets tilstedeværelse tæt på borgerne bliver også styrket med 20 nye nærenheder og 110 ekstra lokalbetjente. Frem mod 2023 vil der ligeledes blive oprettet otte nye skattecentre og ansat 1000 ekstra medarbejdere rundt om i hele landet. Ligesom regeringen har præsenteret et historisk stort transportudspil.

Men der er behov for et endnu større fokus på livet uden for de store byer, og derfor vil regeringen i dag præsentere udspillet "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund".

Mange mindre byer har oplevet, at deres hovedgade eller bymidte er gået fra at være et levende samlingspunkt til i dag at være præget af tomme butiksruder. Sådan behøver det ikke at være, og vi vil i regeringen vende udviklingen. Vi vil sørge for at skabe de rammer og vilkår, der gør, at butikker, velfærdstilbud og andre bylivsskabende funktioner placeres midt i de små byer fremfor i deres udkant.

På uddannelsesområdet er der også sket en skævvridning. Den skal vi have rettet op på. Vi vil skabe en bedre uddannelsesbalance ved at oprette en lang række uddannelser uden for de store byer og sætte loft over, hvor mange unge der kan studere i de fire største byer. For hvis vi fremover vil have vækst og arbejdspladser uden for de store byer, skal vi også have flere uddannelsespladser her. Vores ambition er, at 60 procent af studiepladserne på de fire store velfærdsuddannelser - pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver - skal ligge uden for storbyerne.

Det skal være sjovere, mere spændende og trygt at bo og arbejde uden for de store byer.

Selv om boligpriserne ikke tilnærmelsesvis er steget i samme tempo i landområderne som i byerne, oplever mange danskere i dag, at de har sværere ved at få et boliglån, fordi de bor langt fra storbyen. Det er urimeligt, at man ikke kan låne til sin drømmebolig eller til at starte virksomhed, blot fordi man har bosat sig på landet. Vi vil give kommende boligejere i landdistrikter med lave kvadratmeterpriser mulighed for at få statsgaranti på den yderste realkreditbelåning, så vi gør det attraktivt for flere at bosætte sig i et af de mange naturskønne områder.

Tilsammen tror vi på, at de mange tiltag, regeringen præsenterer i dag, vil være med til at skabe et Danmark i bedre balance, hvor det er sjovere, mere spændende og trygt at bo og arbejde uden for de store byer.