National pulje holder hånden under udviklingsprojekterne i fiskeriområder

18-03-2021

Forsinkelser i EU må ikke påvirke udviklingsprojekterne i de danske fiskeriområder. Derfor har regeringen sammen med alle Folketingets partier besluttet at oprette en national pulje til de lokale fiskeriaktionsgrupper (FLAG) på 16 mio. kr. årligt i 2021-2023.

De lokale fiskeriaktionsgrupper har hidtil været finansieret i EU-regi og fulgt EU-støtteregler. Som følge af forsinket forordningsgrundlag var der risiko for, at FLAG’erne først kunne starte op i begyndelsen af 2022, men dette er der altså nu fundet en løsning på:

”FLAG-midlerne skaber vækst og arbejdspladser i de danske fiskeriområder, der i forvejen står over for store udfordringer i lyset af Brexit. Derfor er jeg glad for, det er lykkedes at finde finansiering til en national ordning, så vi allerede i år kan få støtten ud til fiskeriområderne og endda gennem mere enkle støtteregler. Det er vores lokale ildsjæle, som kender deres nærområde allerbedst, og derfor skal vi støtte dem så godt, som vi overhovedet kan,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Under den kommende nationale ordning vil de eksisterende FLAG’er få mulighed for at prioritere midlerne som hidtil, men under reglerne for Landdistriktspuljen som har mere enkle støtteregler end EU-programmet.

Støtteformålet vil fortsat være at bidrage til vækst og beskæftigelse i fiskeriområderne, ligesom midlerne også fremover uddeles gennem de lokale FLAG’er i henhold til deres lokale udviklingsstrategi.

Fakta om FLAG

I den nuværende FLAG-indsats er der i alt 10 lokale fiskeriaktionsgrupper på tværs af landet, som tilsammen dækker over 16 kommuner og 27 småøer.

Med FLAG-midlerne kan borgere, virksomheder og foreninger søge om økonomiske midler til at skabe vækst og udvikling i fiskeriområderne og på de små øer.

De lokale fiskeriaktionsgrupper giver tilskud til projekter og prioriterer midlerne på baggrund af deres egen lokale udviklingsstrategi. På den måde tildeles midlerne i forhold til de lokale udfordringer og styrkepunkter.

Yderligere oplysninger

Poul Aarøe Pedersen, pressechef for indenrigs- og boligministeren: 29329847, poa@im.dk