Regeringens Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2021

08-11-2021

I morgen, den 9. november 2021, debatteres regeringens årlige Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse. Redegørelsen viser flere tegn på en positiv udvikling i landdistrikterne. Efter årtiers centralisering er der dog stadig væsentlige udfordringer, som regeringen arbejder målrettet på at håndtere.

Mange landdistriktsområder har i de seneste årtier oplevet en tilbagegang i indbyggertallet, at virksomheder flytter, og at der bliver længere til helt almindelige dagligdags funktioner som fx ungdomsuddannelser og sundhedstilbud.

Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2021 viser eksempelvis, at antallet af kommuner helt uden erhvervsuddannelser er vokset fra 25 i 2010 til 29 i 2020. Redegørelsen viser også, at mange borgere i landdistrikterne har svært ved at få adgang til alment praktiserende læger. 

”Næsten hver anden dansker bor uden for de større byer. Det er afgørende, at man også her kan bo, arbejde og leve et godt liv. Derfor har regeringen sat en ny, ambitiøs retning. En retning væk fra centralisering og mod større nærhed. Det gælder bl.a. på uddannelses- og sundhedsområdet, hvor regeringen for nylig foreslog at etablere nye ungdomsuddannelsestilbud, nye nærhospitaler, nye akutberedskaber og bedre lægedækning tættere på borgerne i landdistrikterne,” siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Den Regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2021 er inddelt i syv kapitler, som afdækker en række temaer, der spiller en central rolle for landdistrikterne og de små øer. Foruden temaerne uddannelse og sundhed drejer det sig bl.a. om boligmarkedet, beskæftigelse og erhvervsliv.

Redegørelsen skal debatteres i Folketinget den 9. november.

Læs Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2021 her.

Yderligere oplysninger

Pressechef Poul Aarøe Pedersen, poa@im.dk, tlf. 29 32 98 47