Tocifret millionbeløb på vej til landdistrikterne

29-10-2021

46 ansøgere fra hele landet får i dag positivt svar på deres ansøgninger om støtte til landsbylivet fra Indenrigs- og Boligministeriets Landdistriktspulje.

Tilsammen modtager 46 ansøgere på tværs af landet ca. 20,3 mio. kr. i støtte til projekter, der kan skabe et godt landsbyliv nu og i fremtiden.

I denne ansøgningsrunde støtter puljen projekter, der kan fastholde eller udvikle lokale kultur- og fritidstilbud, og som understøtter omstilling og udvikling af landsbyer og mindre bysamfund i landdistrikterne.

Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek:

”Det er vigtigt, at man i landsbyerne har mulighed for at styrke det lokale kultur- og fritidsliv, som igen spirer efter en lang periode med nedlukning. Det har stor betydning for danskernes livskvalitet at have gode, nære tilbud, som understøtter alle faser i livet, i alle egne af landet.”

Formand for Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, Finn Jorsal:

”Vi har endnu en gang modtaget rigtigt mange gode projektforslag. Vi kan særligt se, at der er stort fokus på et aktivt fritidsliv med et mangfoldigt udbud. Det vidner om et dynamisk foreningsliv, som prioriterer at forny sig og har øje for lokale ønsker og behov.”

Landdistriktspuljen havde den 30. juni 2021 frist for ansøgninger om støtte til forsøgsprojekter. Bolig- og Planstyrelsen modtog i alt 99 ansøgninger, som ansøgte om i alt 50,4 mio. kr.

De 46 projekter kan ses her.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang på telefon +45 72 28 24 16 eller mail: mihb@im.dk