Mere end 40 millioner kroner til at skabe levende landdistrikter

09-02-2022

Der er i 2022 igen lagt op til et højt niveau af midler i Landdistriktspuljen med 40,1 millioner kroner, som skal være med til at skabe liv og udvikling i landdistrikterne og på de små øer. Der er blandt andet afsat 5,8 millioner kroner til at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker rundt omkring i landet.

I dag åbner indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek for nye ansøgninger til den første af to ansøgningsrunder under Landdistriktspuljen i 2022. I løbet af året vil der blive uddelt midler til ø-projekter, forsøgs- og forskningsprojekter, initiativer i områder med landvindmøller samt til lokalsamfund, der ønsker at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker.

”Det er en vigtig prioritet for regeringen, at der er gode muligheder for at leve et godt liv overalt i Danmark - også i landdistrikterne og på småøerne. Derfor glæder det mig, at vi med Landdistriktspuljen kan være med til at understøtte nogle af de aktiviteter, funktioner og samlingspunkter, som er med til at skabe muligheder for det gode liv i landdistrikterne og på de danske småøer,” siger Kaare Dybvad Bek.

I alt 13,5 millioner kroner bliver uddelt i Landdistriktspuljens første runde. De fordeler sig på følgende projekter:

  • 9,6 mio. kr. til projekter i områder med landvindmøller
  • 2,5 mio. kr. til projekter på de små øer
  • 1,4 mio. kr. til forskningsprojekter

Ansøgninger til Landdistriktspuljens første runde i 2022 skal være sendt til Bolig- og Planstyrelsen inden 6. april kl. 12.00.

Senere på året kan der søges om tilskud fra de 5,8 millioner kroner, der er afsat i puljen til at etablere og udvikle borgerdrevne dagligvarebutikker.

”De små dagligvarebutikker er vitale for livet i landdistrikterne og på småøerne. De spiller en stor rolle – og ikke bare som et sted, man handler, men også som samlingspunkt. Derfor er jeg glad for, at der blandt Folketingets partier var bred enighed om at afsætte midler til etablering og udvikling af borgerdrevne dagligvarebutikker. I den kommende tid vil rammerne for puljen blive konkretiseret, men der vil for eksempel kunne ydes tilskud til indkøb af inventar, ombygning, overtagelse af butikslokaler og initiativer til understøttelse af butikkens funktion som omdrejningspunkt for et lokalt, socialt fællesskab,” siger Kaare Dybvad Bek.

Ansøgninger til Landdistriktspuljen bliver vurderet af Det Rådgivende Udvalg for Landdistriktspuljen, som består af formand Finn Jorsal, Lisbeth Kristensen Lei, Nynne Larsby Friis og Tyge Mortensen.

 

Fakta om Landdistriktspuljen

I 2022 vil der være to ansøgningsrunder. I Landdistriktspuljens første ansøgningsrunde er der i alt afsat 13,5 millioner kroner til projekter i områder med landvindmøller, projekter på de små øer og forskningsprojekter. I efterårsrunden afsættes midler til forsøgsprojekter, projekter på de små øer og projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker.

De ekstra midler til projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker er et resultat af aftalen ’Mere liv i bymidter og landdistrikter’ fra november 2021. Til projekttypen udbydes 5,8 millioner kroner årligt i 2022-2024. Efter offentliggørelsen af første runde vil Bolig- og Planstyrelsen annoncere og informere om projekter for borgerdrevne dagligvarebutikker i form af nyheder og vejledningsmateriale, så de små lokalsamfund for eksempel har god tid til at stifte foreninger eller anpartsselskaber og indsamle anparter, donationer og lånebeviser inden offentliggørelsen af efterårsrunden.

Af de 40,1 millioner kroner tildeles 6,8 millioner kroner til Landdistrikternes Fællesråd, Sammenslutningen af Danske Småøer, Center for Landdistriktsforskning og FOOD som aftalebaseret støtte.

Se ansøgningsskemaer og vejledninger på undersiden om Landdistriktspuljen.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang på telefon + 45 72 28 24 16 eller på mail: mihb@im.dk

Har du spørgsmål om Landdistriktspuljen, kan du kontakte Bolig- og Planstyrelsen på tlf. 41 71 78 97 eller på landdistriktspulje@bpst.dk