Ny forsøgsordning om frie bymidter skydes i gang

01-02-2022

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek inviterer i dag landets kommuner til at deltage i en forsøgsordning om frie bymidter. Formålet er at styrke den nære velfærd i mindre og mellemstore byer og skabe nye levende bymidter.

Som led i udmøntningen af den politiske aftale om Mere liv i bymidter og landdistrikter, som et bredt flertal i Folketinget indgik i november 2021, er landets kommuner i dag blevet inviteret til at tilkendegive interesse for at deltage i en forsøgsordning med frie bymidter.

I forsøgsordningen får 10 bymidter mulighed for i en forsøgsperiode på fem år at blive sat fri af eksisterende bindinger og lovgivning. Det sker for at afprøve nytænkende og innovative tiltag. Forsøgsordningen skal samtidig afdække eventuel lovgivning, som står i vejen for at skabe levende bymidter og styrke den lokale velfærd.

Ifølge aftalen vil de 10 bymidter også få en økonomisk håndsrækning. Aftalepartierne har således til forsøgsordningen afsat i alt 130 mio. kr. til byfornyelse og etablering af lokale velfærdsfunktioner.

"Der er behov for at give kommunerne mulighed for at tænke ud af boksen og ikke lade de gode ideer være begrænset af eksisterende lovgivning. Jeg håber derfor, at mange kommuner vil se positivt på muligheden for at afprøve nye ideer og samarbejdsformer. For regeringen er det vigtigt, at vi styrker den nære velfærd og skaber levende bymidter," siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Ministeren henviser bl.a. til, at flere af deltagerne i ’Partnerskab for levende bymidter’ har ønsket mulighed for at afprøve den forpligtende samarbejdsform BID (Business Improvement District), der ikke er mulig i dag ifølge dansk lovgivning.

Ansøgningsfrist til forsøgsordningen er den 25. april 2022. Inden sommeren 2022 udvælges de 10 kommuner, som frem mod januar 2023 skal kvalificere deres ansøgning. På baggrund af de endelige ansøgninger udarbejdes et lovforslag, som giver de 10 kommuner mulighed for i den konkrete bymidte at fravige eksisterende lovgivning. De 10 forsøg gennemføres fra 2024 til 2029.

Yderligere oplysninger om forsøgsordning med frie bymidter findes på planinfo.dk.

Pressehenvendelse kan rettes til presserådgiver i Indenrigs- og Boligministeriet, Michael Højgaard Bang: 72282416 eller mihb@im.dk