Ministre: Vi har set eksempler, der er under al kritik

28-07-2022

Indlæg i Politiken af indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

Vi har sagt det før – og vi siger det gerne igen: Det er på høje tid, at vi ser på de boligforhold, som arbejdsgiverne tilbyder arbejdskraft her i landet. Vi har set eksempler, der er under al kritik, og som man bare ikke kan byde hårdt arbejdende mennesker. Vi har tradition for at stille høje krav til løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagere, og derfor synes vi også, det er på sin plads, at vi stiller krav til de boliger, som arbejdsgiverne stiller til rådighed.

Regeringen vil under ingen omstændigheder acceptere hverken usikre eller utrygge arbejdsvilkår for lønmodtagere i Danmark. Det danske samfund bygger på ordentlige løn- og arbejdsvilkår, som arbejdsmarkedets parter i fællesskab har forhandlet sig til igennem mere end 100 år.

Under coronapandemien indførte vi regler med krav til arbejdsgivere, som stiller boliger til rådighed. Der var tale om mindstekrav til boligens indretning og rengøring, der skulle have til formål at forebygge smitte med covid-19.

De midlertidige regler blev lavet i kølvandet på, at vi var vidner til en række eksempler på smitteudbrud på blandt andet slagterier og byggepladser, hvor udenlandsk arbejdskraft blev indkvarteret af deres arbejdsgivere under helt uacceptable forhold. Og vi har siden indkvarteringer – og det er både før og efter corona – hvor mange arbejdstagere bor på meget lidt plads og under forhold, der bare ikke er i orden.

Regeringen vil derfor indføre generelle regler med det præcis det samme formål og har for nylig sendt et lovforslag i høring, der netop skal sikre, at boliger, der bliver stillet til rådighed for ansatte i Danmark, er ordentlige og tidssvarende. Kravene til boligen vil blandt andet omfatte soverum med vindue og egen seng, toilet og badefaciliteter og adgang til køkken.

Dette er blot et af de initiativer, regeringen har iværksat, der skal gøre op med social dumping og sikre ordnede forhold for alle. Vi har investeret massivt i at bekæmpe social dumping på en række områder, og i efteråret vil der blive indkaldt til forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale, der vil fortsætte det høje niveau for arbejdsmiljø og social dumping i de kommende år.

Et ordnet arbejdsmarked med fair forhold kommer nemlig os alle til gavn – både lønmodtagerne, arbejdsgiverne og samfundet som helhed.