Målrettet screening for et tredje testcenter for vindmøller

20-06-2022

Der er indgået politisk aftale om en grundig undersøgelse, som skal danne grundlag for en senere politisk stillingtagen til placering af et tredje testcenter for store vindmøller.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance er nået til enighed om en målrettet screening af tre områder i Danmark, som potentielt er egnet til placering af et tredje, nationalt testcenter for vindmøller. Områderne omfatter kommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Esbjerg og Tønder.

Aftalen er indgået på baggrund af en omfattende kortlægning af Danmark foretaget af Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligmisteriet i tæt dialog med Green Power Denmark, Vestas, Siemens Gamesa, Energistyrelsen og DTU Vindenergi, der er et institut under Danmarks Tekniske Universitet.

Når resultatet af den målrettede screening foreligger, vil aftalepartierne tage stilling til mulighederne for etablering af et tredje, nationalt testcenter for store vindmøller. Etableringen af et testcenter vil forudsætte en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet og naturen samt de mennesker, der er naboer til testcenteret.

Det er en vanskelig opgave at finde egnede arealer til afprøvning af højere vindmøller i et tætbefolket land som Danmark. Vindbranchen har imidlertid klart tilkendegivet, at de nuværende testforhold ikke modsvarer branchens behov. Netop adgang til tidssvarende testfaciliteter tæt på producenternes udviklingsafdelinger i Danmark betragtes som en væsentlig forudsætning for at sikre, at den danske vindbranche fortsat kan være førende på verdensplan og bidrage til vækst og beskæftigelse i hele Danmark.   

”Regeringen har sammen med regeringerne i Tyskland, Belgien og Nederlandene sat en ambitiøs målsætning om at tidoble kapaciteten af havvind frem mod 2050. Hvis vi skal indfri ambitionen, kræver det, at vindbranchen har gode rammevilkår for test og demonstration af fremtidens store havmøller, og derfor igangsætter vi nu en grundig undersøgelse af mulige placeringer for et nyt testcenter,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Michael Højgaard Bang på telefon + 45 72 28 24 16 eller på mail: mihb@im.dk