Landsplanredegørelsen 2022 stiller skarpt på planlægningen for vedvarende energi i Danmark

03-10-2022

Landsplanredegørelsen 2022 er netop sendt i otte ugers offentlig høring. Den har fokus på udfordringerne i forhold til at producere mere grøn energi.

Regeringen ønsker en firedobling af den vedvarende energi i Danmark frem mod 2030.

Derfor har regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået ’Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022’. Aftalen indebærer, at der frem mod 2030 sikres rammevilkår, som kan muliggøre en firedobling af den samlede elproduktion fra solceller og vindmøller på land. Det kræver en stor indsats på tværs af hele det danske samfund – staten, kommunerne, den private sektor og ikke mindst borgere og lokalsamfund.

Landsplanredegørelsen 2022, som nu er sendt i offentlig høring, stiller derfor skarpt på planlægningen for vedvarende energi i Danmark. Redegørelsen viser nogle af de redskaber, som kommunerne har til at føre regeringens ambitioner ud i livet. Den skal være med til at hjælpe kommunerne med at løfte det store ansvar, som påhviler dem, så vi kan blive fri af russisk gas.

”Putins invasion af Ukraine har bevist, at sikkerhed og energipolitik går hånd i hånd. Kommunerne står i de kommende år over for en omfattende opgave med arealplanlægning, for at udbygningen af vedvarende energi kan ske inden 2030. Det får de nu gode råd og vejledning til med Landsplanredegørelsen 2022. Den henvender sig primært til kommunerne, men jeg håber, at også bl.a. energiaktører, interesseorganisationer og lokalsamfund vil læse med. Vi har brug for alle mand på dæk,” siger indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen.

Redegørelsen opridser de hovedudfordringer, som kommunerne står overfor, når der skal planlægges for vedvarende energi, men går også i dybden med en række af de løsninger og redskaber, der er til rådighed for de kommunale planlæggere. Det er eksempelvis helt centralt, at de gode erfaringer fra de mange succeshistorier rundt om i landet kan tjene som inspiration for andre kommuner. Derfor byder redegørelsen bl.a. på udvalgte cases, der illustrerer, hvordan forskellige kommu­ner arbejder konstruktivt og nytænkende med at finde løsninger på planmæssige udfordringer forbundet med udbygningen af vedvarende energi.

Landsplanredegørelsen 2022 kan læses her.

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Cecilie Rex Selmer, crs@im.dk, tlf. 72 28 24 17