Screening af mindre områder for et tredje testcenter for vindmøller

01-09-2022

Der er indgået politisk aftale om en grundig undersøgelse af yderligere tre områder, som skal danne grundlag for en senere politisk stillingtagen til placering af et tredje testcenter for store vindmøller.

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance indgik i juni aftale om en målrettet screening af tre områder i Danmark, som potentielt er egnet til placering af et tredje, nationalt testcenter for vindmøller. Områderne omfatter kommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Esbjerg og Tønder.

Det fremgår af aftalen fra juni, at den målrettede screening for et tredje testcenter tillige skal omfatte en screening af områder med plads til færre vindmøller, f.eks. 3-4 møller. På den baggrund kan aftalepartierne tage stilling til, om de i alt op til 8 testpladser skal etableres i ét eller flere områder. Vindbranchen (Green Power Denmark, Vestas og Siemens Gamesa) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har nu identificeret tre potentielt egnede områder med plads til færre vindmøller. Aftalepartierne er enige om, at de tre mindre områder skal indgå i screeningen. De tre mindre områder omfatter to områder i Jammerbugt Kommune og ét område i Tønder Kommune.

Når resultatet af den målrettede screening foreligger, vil aftalepartierne tage stilling til mulighederne for at etablere et tredje, nationalt testcenter for store vindmøller. Etableringen af et testcenter vil forudsætte en grundig konsekvensvurdering af indvirkningen på miljøet og naturen samt de mennesker, der er naboer til testcenteret.

Det er en vanskelig opgave at finde egnede arealer til afprøvning af højere vindmøller i et tætbefolket land som Danmark. Vindbranchen har imidlertid klart tilkendegivet, at de nuværende testforhold ikke modsvarer branchens behov. Branchen har også tilkendegivet, at det ikke er muligt at teste møllerne på havet. Adgang til tidssvarende testfaciliteter tæt på producenternes udviklingsafdelinger i Danmark betragtes som en væsentlig forudsætning for at sikre, at den danske vindbranche fortsat kan være førende på verdensplan og bidrage til vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Udvikling af fremtidens vindteknologier er en vigtig element i den grønne omstilling, hvor danske løsninger bidrager til at løse globale udfordringer i kampen mod klimaforandringerne samt forsyningssikkerhed.  

Yderligere oplysninger

Presserådgiver Cecilie Rex Selmer på telefon + 45 7228 2417 eller på mail crs@im.dk