Betænkning om kommunernes udgiftsbehov

01-10-1998
Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

Betænkning nr. 1361 om kommunernes udgiftsbehov.

Hent publikationen