Indsigt i den kommunale administration - betænkning 1425

07-01-2003
Publikation Kommuner og regioners styrelse

17 konkrete forslag til forbedringer af lovgivningen på baggrund af Farum-sagen.

Hent publikationen