Valgret under udlandsophold

01-10-2003
Publikation Valg og folkeafstemninger

Betænkningen er afgivet af et udvalg, der havde til opgave at undersøge mulighederne for, hvorledes kredsen af personer med dansk indfødsret, der under ophold i udlandet har valgret til Folketinget, i videst muligt omfang kan udvides inden for rammerne af grundloven.

 

Hent publikationen