Strukturkommissionens betænkning - Bilag II - Baggrundskapitler

01-01-2004

Før 1970 bestod Danmark af ca. 1300 sognekommuner, 25 amtskommuner og 86 købstadskommuner. Kommunalreformen betød, at antallet blev reduceret til 275 kommuner og 14 amter.

Senest har kommunesammenlægningen på Bornholm den 1. januar 2003 betydet, at Danmark i dag er inddelt i 271 kommuner og 13 amter. Tre kommuner, Frederiksberg, København og Bornholm, varetager både primær- og amtskommunale opgaver.