Udvikling i landdistrikterne - Landdistriktspuljen 2003

01-07-2004
Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

Denne publikation beskriver de forsøgs- og informationsprojekter, der i 2003 har modtaget støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje. Endvidere indeholder publikationen en beskrivelse af puljen og af Indenrigs- og sundhedsministeriets Landdistriktsgruppe.

Hent publikationen