Regionalpolitisk redegørelse 2004 - Analyser og Baggrund

29-03-2004

Regeringen fremlægger årligt en regionalpolitisk redegørelse for Folketinget. I "Regionalpolitisk redegørelse 2004 - regeringens redegørelse til Folketinget" fremlægges således regeringens politik for den regionale udvikling i Danmark.

Hent publikationen