Frivilligt arbejde - Den frivillige indsats i Danmark

02-06-2005
Publikation

Omkring en tredjedel af danskerne udfører frivilligt arbejde. Men hvad består arbejdet i, og hvem er det, der typisk engagerer sig? På grundlag af interview med ca. 3.000 danskere tegnes her et bredere billede af den frivillige indsats og af de personer, der yder den, end det traditionelle.

Hent publikationen