Udvikling i landdistrikterne - landdistriktspuljen 2004

08-06-2005
Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

I publikationen beskrives fordelingen af landdistriktspuljen for 2004. Det sker både gennem statistiske oversigter og gennem interviews med projektstillere. Endvidere er der beskrivelser af statsstøttede informationsprojekter. Publikationen kan anvendes som inspiration til nye projektstillere og som en oversigt over puljens aktivitet.

Hent publikationen