Det kommunale selvstyre - på tærsklen til en ny struktur

06-12-2006
Publikation Kommuner og regioners styrelse

I redegørelsen beskrives status for de forberedelser af kommunalreformen, der har fundet sted i kommuner, amter/regioner og staten siden 2004.

Hent publikationen