Kommunalreformens gennemførelse - en status

07-12-2006

I publikationen gøres status for de forberedelser af kommunalreformen, der siden 2004 har fundet sted i kommuner, amter/regioner og i staten.

Hent publikationen